Ny kapitalinsats

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur man lägger till en ny typ av kapitalinsats.

Meny

Du skapar kapitalinsatser genom att i menyn Ekonomi välja Artikel/avgift och sedan klicka på Kapitalinsatser.

 

Skapa ny serie av kapitalinsatser (aktier, lån eller spelrätter) med menykommando Ekonomi » Artikel/avgift » Kapitalinsater».

 

Skriv in ett Artikelnamn på insatsen. Artikelnummer sätts automatiskt av systemet. Välj typ av insats med Artikeltypen (Aktie, Lån till klubb eller Spelrätt) och den Artikelgrupp som ni vill hänföra insatsen till i redovisningen.

Om kapitalinsatsen är av typen Aktie eller Spelrätt, markera om kapitalinsatsen ska kunna upplåtas till en annan person i rutan Får upplåtas till annan person.
Du måste välja detta alternativ om det ska vara möjligt att registrera annan nyttjare än ägaren på t.ex. aktier och spelrätter.

Fyll i en Beskrivning av vilken typ av insats det gäller. Denna rutin kan användas för alla typer av numrerade insatser som knyts till en medlem.

Lån till klubb och Spelrätt

I fältet Antal anges det Totala antalet lån av denna typ och Första nr för denna serie. Beloppet anger man i fältet Insats.

För kapitalinsats av typen spelrätter och lån:

 1. Ange det totala antalet spelrätter eller lån som ska ingå i kapitalinsatsen i fältet Totalt antal*.
 2. Ange det startnummer som ska gälla vid tilldelningen av nummer till de enskilda spelrätterna eller lånen i fältet Första nr*.
 3. Ange värdet på insatsen för respektive spelrätt eller lån i fältet Insats*.
 4. Klicka på Skapa.

Aktier

Aktier kan säljas i poster. I fältet Totalt antal anger man antal poster och i fältet Antal per post anger man hur många aktier det är i en post. Man anger också ett Första nr för aktieposterna som också numreras löpande. I stället för insatt belopp anger man ett Värde per aktie och ev. Röstvärde på aktie. Har man olika röstvärden skapar man flera olika aktienummerserier.
När man klickar på Spara för att spara den nya insatsserien och en förteckning över de olika insatsnumren visas i ett listfönster, med ägare och nyttjare.

För kapitalinsats av typen aktier:

 1. Ange det totala antalet aktier som ska ingå i kapitalinsatsen i fältet Totalt antal*.
 2. Ange hur många aktier som ska ingå i en aktiepost i fältet Antal per post*. Antalet måste vara jämnt delbart med det totala antalet aktier.
 3. Ange det startnummer som ska gälla vid tilldelningen av nummer till de enskilda aktierna eller till poster av aktier i fältet Första nr*. Om du t.ex. endast har 100 aktier med endast 1 aktie i varje post kommer den första aktien att tilldelas siffran 1, den andra aktien siffran 2 osv. Om du i stället har 100 aktier med 10 aktier i varje post kommer den första aktieposten att tilldelas siffrorna 1-10, den andra aktieposten siffrorna 21-30 osv.
 4. Ange värdet på aktien i kronor i fältet Värde per aktie*.
 5. Röstvärdet i fältet Röstvärde per aktie*.
 6. Klicka på Skapa.

Tänk på att

För att man skall kunna överlåta en spelrätt eller aktie måste man markera alternativet "Får överlåtas till annan person" när man skapar insatsen.

 • Man kan t.ex. sortera insatserna i namnordning genom att klicka i respektive rubrik.
 • Man kan skriva ut förteckning över aktieboken och kapitalinsatserna med olika rapporter.