Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubbinformation

Beskrivning av de inställningar som berör klubbens eventuella webbetalning, autogiro inställningar, information som skickas i samband med bekräftelsemail, informationstext som visas i i Min Golf vid bokningstillfället, funktionen No Show samt inställning för senaste avbokningstid.

I vyn Klubb och webbinfo, kan ni överblicka och ställa in inställningar för klubbens webbetalning. Information som skickar ut i bokningsbekräftelsemailen samt visas i Min Golf i samband med bokning av starttid, kan också redigeras från den här vyn. Sist men inte minst hittar vi funktionen No Show (möjlighet att få uppföljning på vilka som inte dyker upp till sina starttider).

Webbetalning och Autogiro inställningar i GIT Visa

Webbetalningen är en funktion på Min Golf, men det krävs inställningar i GIT, som beskrivs på denna sida.

Informationen om hur webbetalning går till på Min Golf visas på en egen sida.

Läs mer på sidan Webbetalning på Min Golf ».

Vi har tillsammans med Babs valt en beprövad teknisk lösning som levereras av Payex (http://www.payex.se). Varje klubb (eller klubbs driftsbolag eller motsvarande) blir säljande enhet. Klubben sätter själv upp bokningsreglerna och bestämmer hur avgiftsstrukturen skall vara.

Genom att jobba med ”förbokningsavgifter” kan klubben införa en tvingande bokningsavgift alternativt lämna en rabatt vid förbokning.

Det finns ett ramavtal (inlösenavtal) mellan SGF och Swedbank (Babs). Inlösenavtalet finns både för webbetalning och kortterminal. Ni hittar blanketterna och prisuppgifter via sidan Blanketter. Följ sedan instruktioner, hur och vart ni skickar avtalet. Sedan när SGF har aktiverat funktionen skall klubben också aktivera webbetalningsfunktionen.

Välj kommando Administration» Klubbinformation » Klubb- o webbinfo ».

Aktivera funktionen på klubbnivå genom att bocka i rutan Aktivera betalning på webben.

Skriv en text i informationsrutan, texten visas på webben. Nämn gärna vad som gäller angående återbetalning.

Man kan också ange om Betala skall vara ikryssad som standard på webben.

Dessutom kan man ange att man vill ha Tvingande betalning på Min Golf vid bokning på webben. Man väljer mellan ett fast belopp eller en viss procent.

Fyll i de obligatoriska fälten Säljföretag, Organisationsnummer och Hemsida. Dessa uppgifter skrivs ut på kvittot

Om klubben vill använda Autogiro vid betalning på Min Golf visas denna information här. Det är endast SGF som kan aktivera Autogirofunktionen. Läs mer på sidan Webbetalning av övriga avgifter ».Klubben kan också kryssa för att man vill få en kopia via mail för varje bokning/betalning. Glöm då inte att även ange den mailadress dit du vill få bokningarna, förslagsvis en separat mailadress för endast bokningar.

Om klubben vill använda en förbokningsavgift (extra kostnad eller en rabatt) bockar man i rutan Använd förbokningsavgift, mer om Förbokningsavgifter här »

(Man behöver inte använda funktionen webbetalning för att kunna utnyttja förbokningsavgifter).

Klicka Spara när allt är ifyllt.

Information i GIT-klienten
Genom att visa historiken för en bokad tid i tidbokningen, högerklicka aktuell tid och välj historik, kan man se om en tid är bokad via webben och även att den är betald samt det referensnummer som betalningen har.

Transaktionslista Min Golf
Det finns också en transaktionslista över webbetalningstransaktioner. Välj lista GIT.Transaktionslista.rpx under Organisationsenhet » Organisationsenhetsrapporter. En dialogruta visas där anger man den tidsperiod man vill se transaktioner för.

Aktuellt på klubben och Bokningsinformation Visa

Aktuellt på klubben

Informationen som skrivs i rutan Aktuellt på klubben, visas i bokningsbekräftelsemailet som skickas till spelaren i samband med en starttidsbokning på din klubb.

Tänk på att skriva en generell text, då mottagaren kan vara en medlem eller gäst samt bokningen kan vara för en starttid om 3 månader eller en starttid för nästkommande dag.

 

Avbokningsregler

Information om eventuella avbokningsregler som klubben har kan skrivas in i rutan. Texten visas i bokningsbekräftelsemailet. 

Bokningsinformation

Informationen som skrivs in i rutan Bokningsinformation, visas i ovanför i starttidsschemat i Min Golf. Har ni flera banor på klubben finns en egen flik för respektive bana. Bokningsinformations rutan visas och kan redigeras via Administration»Inställningar golfbana»Bana»Välj specifik bana  

No show hantering i GIT Visa

Hantera No Show i GIT

Många klubbar har upplevt problem kring att främst medlemmar bokar tid men aldrig dyker upp. En annan variant är att golfaren bokar in 4 personen men när det blir dags för spel är det enbart 2 som dyker upp.

Allt för att man vill gå själva i bollen och inte ha med några okända. Golfare har tagit sig rätten att göra på detta vis för att det gått och klubbar har haft svårt att stå emot deras argumentation.

För att underlätta för den klubb som aktivt vill ha en uppföljning kring bokade tider när golfaren inte kommer har vi nu infört både ett regelverk och en uppföljning.

Klubben väljer själv om man vill använda verktyget eller ej.
OBS... För att arbeta med no-show hantering behöver klubben aktivt använda ankomstmarkering i starttidsschemat. (ctrl+F10 alt. högerklick)

Aktivera i rutan och fyll i en text om vad som gäller kring er no-showhantering. Observera att det inte går att behålla den text som står idag utan varje klubb behöver formulera sin egen.

Se till att i texten tydligt formulera vad ni ev. tänker kommer ske om man inte efterlever era regler.
Ni vill kanske inte alls stänga av personer eller straffa dem pengamässigt – se till att formulera vad som gäller hos er.

Förslag på tänkbara sätt att använda No-show:

• Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Uppmana till att personen gör det nästa gång.

• Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Meddela att om det sker igen nödgas ni ta ut en avgift om X kr.

• Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Bifoga en faktura.

• Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Meddela att personen nu gjort det X gånger vilket lett till att ni nu stänger av personen från webbokning i X dagar. Personen kan dock få spela spontant och träna som vanligt. Det är tjänsten webbokning som stängs av. Ni kan läsa mer om hur en klubbavstängning administreras på följande sida: Avstängning

• Eller något annat ni kommer på eller en kombination av dessa.

För att komma fram till vad ni på er skall välja om ni överhuvudtaget skall använda funktionen behöver ni säkert vara fler i klubben/styrelsen som diskuterar.

Om No Show aktiveras, visas texten som skrivs in i "Information vid bokning" i bokningsbekräftelsemailet. Texten ersätter eventuell text som tidigare stått i rutan Avbokningsregler. 

Avbokningstid via Min Golf och andra bokningskanaler

Förändra hur lång tid i förväg en bokning kan avbokas via Min Golf. Funktionen hänger ihop med att No show aktiveras.
Vi har även öppnat upp möjligheten att välja hur lång tid i förväg en bokning kan ske via våra egna kanaler. I GIT kan du alltid frångå regeln. Om ingen förändring görs ligger tiden för avbokning från Min Golf kvar på 30 minuter innan speltid.
Innan ni ändrar se till att tydligt informera golfaren om detta i avbokningsregler/no-showregler och gärna i rutan ”Bokningsinformation i Min Golf” under banan som regeln gäller.