Lägg till kömedlem

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur aktören lägger till en medlem i en kö och kopplar personen till rätt kö under fliken Köuppgifter. Kötyp, Köplats, Anmälningsdatum samt notering hittar man under fliken Köuppgifter.

Man lägger till en medlem i en kö i personbilden i fältet klubbrelation. Man kan skapa köer för både medlemskap och kö till andra resurser som t.ex. vagnplatser, klädskåp etc.

 

Lägg till en ny person eller sök fram den person som skall placeras in i någon kö, t.ex. kö till medlemskap eller kö till vagnplats eller dylikt.

I fältet Klubbrelation bläddrar man fram Köande och klickar på Lägg till.

När man första gången klickar Lägg till köande skapas fliken Köuppgifter, där man väljer vilken typ av kö som personen skall placeras i.

 

Under fliken Köuppgifter ser man de köer som medlemmen står i samt vilken Köplats personen har för tillfället. Man ser vilken Kötyp och Anmälningsdatum samt eventuell Notering som man har gjort.

 

 

För att lägga in en person i en ny kö klickar man på knappen Nytt i fliken Köuppgifter. Klicka knappen Egenskaper för att se mer information om Köplacering.

Här väljer du Kötyp och Anmälningsdatum och Anmälningstid samt en Notering. Flera personer som ställs i kö samma dag särskiljes med klockslaget.

 

 

Om man har en köavgift bockar man i fältet Lägg till köavgift och priset sätts automatiskt enligt avgiftsreglerna. Klicka på Spara för att lägga in personen i kön. Systemet håller reda på platserna i kön som alltid visas från 1 och uppåt.

För att ta bort en person ur en kö markerar man aktuell kö och klickar på Egenskaper varvid samma dialogruta visas.

Läs mer under Redigera kömedlem ».

Tänk på att

Minst en kötyp måste vara upplagd på den organisationsenhet du är inloggad på för att kunna ange en köplacering.
För mer information om kötyper, se sidan Skapa kötyp ».

En person kan stå i flera köer på samma klubb och kan även vara köande i flera klubbar.