Redigera kömedlem

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur aktören ändrar Köuppgifter eller raderar en person från en kö. Raderar aktören personen från en kö försvinner automatiskt fliken Köuppgifter förutsatt att personen inte finns med i någon annan kö.

Redigera kömedlemmar

  1. Markera en kötyp i listan och klicka på Egenskaper. Uppgifter om den aktuella kön visas i fönstret Köplacering.

  2. Ändra Anmälningsdatum, Anmälningstid eller Notering.

  3. Klicka på Spara. Fönstret Köplacering stängs.

Ta bort person från kö

  1. Markera en kötyp i listan och klicka på Egenskaper. Uppgifter om den aktuella kön visas i fönstret Köplacering.

  2. Klicka på Radera köplacering och svara Ja på frågan om du vill ta bort personen ur den aktuella kön.

    

Alla personer som "ligger bakom" den person som raderas från kön, flyttas fram ett steg.
När man tar bort en person från en kö och personen inte finns med i någon annan kö, försvinner fliken Köuppgifter från personbilden.