Skapa kötyp

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur man skapar kötyper för olika varianter av köer som kan förekomma på klubben.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Administration och sedan klicka på Kötyper eller med menykommandot Administration » Inställningar klubb » Kötyper

Det finns två huvudtyper av köer dels kö till medlemsskap dels kö till annan resurs t.ex. kö till en bagplats etc.

Ett fönster öppnas som visar upplagda kötyper när man väljer kommandot Kötyp.  

 

  

Klicka på knappen Nytt för att skapa en ny kötyp eller ändra befintliga kötyper med knappen Egenskaper.

 

 

Ange ett beskrivande Namn och Beskrivning på kötypen. Om det gäller en kö till ett medlemskap i klubben skall man markera alternativet Medlemskapskö och även ange till vilken Medlemskapstyp man vill stå i kö. Man kan alltså stå i kö till varje medlemskapstyp som finns upplagd, för att tydliggöra detta kan man inkludera medlemskapstypen i Kötypsnamnet. 

Gäller kön t.ex. en bagplats skall man markera alternativet Ej medlemskapskö.
Man kan också ange en avgift för att stå i kö. Man väljer en avgift i fältet Köavgift. Endast avgifter med Avgiftstyp = Köavgift visas i listrutan. När man fyllt i alla uppgifter klickar man på Spara.

Man raderar en kötyp med knappen Radera kötyp.

Tänk på att

Man kopplar kötyper till personer i medlemskapsbilden. Se Lägg till kömedlem ».

  • Man kan inte radera en kötyp som används.
  • För att kunna välja en avgift måste avgiften ha Artikeltyp = Köavgift