Grunduppgifter juridisk person

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur man registerar organisationsenhetens grunduppgifter såsom telefon- och adressuppgifter etc.

Här registrerar du klubbens grunduppgifter såsom adressuppgifter, telefonnr, e-postadress och hemsidesadress mm

 

Expandera rutan Orgenhet i vänsterkanten och klicka på alternativet Egna OE för att visa grunduppgifterna.
Här kan du också registrera klubbens kontaktpersoner och skicka e-post från GIT.

När du öppnar din egen organisationsenhet kan du komplettera uppgifterna. Du kan öppna andra golfklubbar för att visa telefon nr och adress men du kan bara ändra din egen. Endast SGF har behörighet att ändra på klubbnamnet.

Fyll i de uppgifter som saknas. Tänk på att fylla i så komplett som möjligt vissa uppgifter visas på Golfguiden på Golf.se.

Bocken i rutan P efter telefon nr, mobil respektive fax, markerar vilket nr som är det Primära numret. Det finns fler platser för telefon nr än vad som syns på skärmen, använd den högra bläddringslisten för att se fler. Man kan ange två E-postadresser markera i P-rutan vilken som är den primära adressen.

Du anger Postadress, Besöksadress eller en Alternativ adress med flikarna under Kontaktuppgifter. I nedre delen finns ett antal flikar, uppdatera informationen under varje flik.

Man kan också radera en organisationsenhet med knappen Radera organisationsenhet om man skapar en ny som blir felaktig eller inaktuell. 

OBS

Radera aldrig Klubben eller Anläggningen.

Länkar

Se vidare under Klubbuppgifter samt Golfguiden hur man fyller i uppgifterna i de olika flikarna.