Juridisk person

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En juridisk person är inte en fysisk person utan ett organisationsnummer för en organisation. Man kan koppla en juridisk person till golfklubben.

Meny

Bläddra fram den egna enheten via kommando Register » Organisationsenhet
Du kan inte ändra organisationsnummer utan står det fel organisationsnummer under egenskaper på organisationsenheten måste du antingen lägga upp en ny juridisk person med det korrekta organisationsnumret eller söka upp det korrekta baserat på organisationsnumret.

Lägg upp en ny juridisk person på en organisationsenhet

Öppna aktuell organisationsenhet. Klicka på Redigera under Koppling till juridisk person i grundbilden. Ett nytt fönster, Juridisk person, öppnas då.

 

Detta fönster ger dig två val, att antingen söka efter en befintlig juridisk person eller skapa en ny juridisk person. Har du lagt upp en juridisk person för t.ex. Golfklubben GK Anläggning kan du söka upp den i denna ruta och koppla samma juridiska person Golfklubben GK:s organisationsenhet. För att byta juridisk person på Anläggningen gör du likadant efter att du har loggat in på Anläggningen.

 

Välj Sök och tryck knappen Sök för att visa sökfönstret.
I sökfönstret kan du fylla i organisationsnr eller namn.
På vanligt sätt kan du skriva början på namnet och avsluta med asterisk (*).
När du klickar Sök visas de upplagda org.enheter som stämmer med sökningen.
Markera aktuell juridisk person och tryck Välj. Den valda enheten fylls i under Vald juridisk person. När du trycker OK uppdateras organisations­enheten.

 

 

För att skapa ny juridisk person, väljer du Skapa ny i fönstret Juridisk person.
Mata in Namn och Organisationsnummer, samt Momsregistreringsnummer