Klubbuppgifter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur man registrerar klubbens basuppgifter såsom klubbinformation, banbeskrivning, vägbeskrivning etc.

Meny

Bläddra fram den egna enheten via kommando Register » Organisationsenhet eller menykommando Egna OE under Orgenhet i vänsterkanten.

Under fliken Klubb finns uppgifter om klubben, förkortning och SGF -nr mm. De grå fälten kan ej ändras det sätts av SGF när de lägger upp klubben i GIT. 

Fältet Grundad år har bytt namn till Stiftad år och både fältet Stiftad år och Invald år har blivit datumfält där datum antingen kan väljas eller skrivas in.
Vid release kommer korrekta datum att läsas in i fälten på de klubbar där datum finns. 

På klubbfliken visas om Autogiro resp Nya GIT Tävling har aktiverats av SGF.

 

Fliken Klubb övrigt innehåller ytterligare information om klubben som bl.a. används i den tryckta GolfGuiden.

 

Det som fylls i här visas på klubbens sida i Golfguiden på golf.se och i den tryckta GOLFGUIDEN. 

OBS

Uppgifterna ligger till grund för den tryckta golfguiden, så det är mycket viktigt att uppgifterna stämmer och uppdateras vid eventuella förändringar.

Länkar

Se även Golfguiden för ytterligare information angående koppling till den trycka Golfguiden, eller GolfguidenGolf.se » för koppling till information till webben.

Tänk på att

  • Du måste vara inloggad på rätt organisationsenhet för att kunna ändra dess uppgifter.
  • Du måste ha behörighet att ändra på organisationsenheten.
  • Många uppgifter visas på Golfguiden på Golf.se.
  • Uppgifterna ligger till grund för den tryckta Golfguiden.
  • Den IT-ansvarige som anges när man skapar en organisationsenhet får full behörighet till organisationsenheten och kan i sin tur dela ut behörighet till andra via uppdrag.