Ny klubb

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Under denna rubrik beskrivs arbetsgången och rekommendationer ges för nya golfklubbar som står i begrepp att installera Golfens IT-system (GIT).

GIT-systemet använder sig av modern datateknik med en gemensam databas för alla medlemmar i hela Sverige. Uppkoppling mot denna gemensamma databas sker via Internet med bredbandsanslutning.
Tack vare denna centrala lösning är medlemmarnas uppgifter tillgängliga vid tidbokning och tävlingar på alla golfklubbar i Sverige, och varje medlem kan hantera egen information och tävlingar via Internet eller den speciella Golfterminalen som finns på många golfklubbar.

GIT är ett komplett system för en golfklubbs hela administration.

  • Medlemsregister och HCP-register
  • Fakturering av lån och avgifter
  • Rapporter
  • Tidbokning och försäljning av greenfeeavgifter och artiklar inkl kortbetalning
  • Tävlingsadministration
  • Ban- och klubbuppgifter inkl Golfterminal och TV-visning
  • Företagsfunktioner
  • Internetfunktioner via Golf.se

Alla dessa funktioner beskrivs i denna onlinehjälp med detaljerad information och exempel hämtade från aktiva golfklubbar. I dessa instruktioner och checklistor för nya klubbar hänvisar vi till de övriga sidorna för detaljerad information. Hänvisningar görs även till GIT:s webbsidor http://www.golf.se/SGF/GIT/ där aktuell information från olika leverantörer och Svenska Golfförbundet (SGF) återfinns.

Hela systemet består av två huvudmoduler  GIT och kassasystemet OSCAR , Klubbarna kan fritt välja redovisningssystem men automatiska överföringar finns till ekonomisystem från SPCS, Hogia, Visma Compact (f.d. XOR), Briljant, BL Administration och Fortnox.

GIT-systemet finns på två servrar en produktionsserver och en utbildningsserver.

produktionsservern gitklient.golf.se ligger alla klubbars medlemmar, tidbokningar och tävlingar. SGF lägger in klubben som en organisationsenhet, vilken man därefter kan logga in på och starta uppläggningen av fasta data om klubben och banan. Observera att det är klubbens ansvar att korrekta kontaktuppgifter finns i systemet.

Det finns också en utbildningsserver gitutb.golf.se som är till för klubbarnas egen utbildning och test av systemet. SGF lägger även in klubben på denna server. På utbildningsservern rekommenderas att man lägger upp miniversion av GIT med några tiotal medlemmar men med kompletta parametrar för teständamål och egen utbildning.

Golfens IT-system på Internet

Använd Golfens IT-system på webben http://www.golf.se/SGF/GIT/ som kunskapskälla, där finner du alltid det senaste och alla speciella klubberbjudanden som Golfförbundet har förhandlat fram.

Övergripande flöde

På denna sida sammanfattas det övergripande flödet i punktform, från planering, förberedelser och utbildning till komplett system med alla funktioner i drift hos klubben. Punkterna hänvisar framåt i denna instruktion och till andra sidor i onlinehjälpen.

Länkar