Organisationsenhetsrapporter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det finns ett flertal rapporter som är knutna direkt till organisationsenheten.

Meny

Man kan skriva ut tre typer av rapporter för organisationsenheten.
Menykommando Rapporter » Organisationsenhet ».
Undermenyer finns för Rapporter, Etiketter eller GIT-tidbokning

På sidan Rapporter » beskrivs rapportfunktionen och hur man filtrerar och sorterar rapporter. Där beskrivs också hur man kan göra enklare justeringar i rapporterna.

 

Standardrapporter 

Under menyvalet Organisationsenhetsrapporter har ytterligare en nivå skapats, för att det skall bli lättare att hitta bland alla rapporter.
Vanliga organisationsenhetsrapporter resp olika varianter av adressetiketter samt rapporter för GIT-tidbokning.

Under rubriken Organisationsenhet » Organisationsenhetsrapporter finns följande rapporter (inleds med namnet GIT.

 • Aktiebok
 • Avgiftsregler 
 • Företagsbokning via Min Golf Företag 
 • Helgdagsregister 
 • Kapitalinsatser 
 • Klubbförteckning
 • Kontaktpersoner 
 • Kortbeställning
 • Reservationsregler
 • Skåpförteckning
 • Transaktionslista
 • Uppdrag
 • Återbetalda lån

 Under rubriken Organisationsetiketter finns bl.a. adressetiketter för

 • Företag
 • Klubbar
 • Kontaktpersoner 
 • Skåpetiketter 

Under Git-tidbokning finns rapporter för

 • Artikelbokning
 • Greenfeebonus
 • Greenfeelog
 • Tidbokning över Startlista, Reservationer och Starttidsförbud
 • Greenfeestatistik
 • Tidbokningsstatistik per klubb och tid

Det kommer till nya rapporter allteftersom, så ta för vana att efter en ny GIT-version gå igenom de olika rapportrubrikerna och kontrollera om det  finns några nya användbara rapporter.

Länkar

Under menykommando Rapporter » Statistikrapporter » finns ett antal statistikrapporter som tas ut för organisationsenheten.
Läs mer på sidan Rapporter » Statistikrapporter ».