Skapa ny organisationsenhet

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan på egen hand lägga till egna organisationsenheter för olika delar av golfklubbens anläggningar.

Meny

För att starta guiden skapa ny organisationsenhet väljer du menyn Register » Organisationsenhet och klickar sedan på Ny organisationsenhet.

Alla enheter som skall hanteras som separata enheter i redovisningen måste ha en egen organisationsenhet med namn, adress, telefon etc.
Alla organisationsenheter måste ligga under Anläggningsenheten (en klubb kan inte ha underliggande enheter), varför man först måste logga ut och logga in igen och välja anläggningsenheten.

Man kan välja bland 6 st olika organisationsenhetstyper:

  • Shop
  • Servering
  • Samarbetspartner
  • Boende
  • Banenhet
  • Annan organisation

 

Här visas ett exempel hur det ser ut när man har ett antal olika organisationsenheter på en anläggning.

Tänk på att

Du måste vara inloggad på organisationsenhet ANLÄGGNING när du skapar nya organisationsenheter.

Skapa ny organisationsenhet.

Man börjar med att logga in på Anläggningsenheten, och väljer sedan kommando Register » Organisationsenhet » Ny organisationsenhet… En Guide startar som hjälper till att skapa enheten. Tryck Nästa för att börja. Först anger man Namn, Beskrivning och väljer en av de 6 olika organisationsenhetstyperna.

I nästa dialogrutan bläddrar man fram anläggningsenheten.

 

Man måste ange en IT-ansvarig via att söka fram en person i GIT, som blir behörig att logga in och uppdatera egenskaper på den nya enheten, ange Golf-ID eller sök fram personen på namnet.

I nästa dialogruta skall man koppla enheten till en juridisk person eller skapa en ny juridisk person som beskrivits tidigare, på sidan Juridisk person ».

 

När man fyllt i alla dialogrutorna är man klar att slutföra. Man klickar Slutför i guidens avslutningsdialog.
Därefter skall den nya organisationsenheten kompletteras med information. För att kunna ändra uppgifterna måste man logga ut från anläggningen och logga in på den nya enheten med den person som man angav som IT-ansvarig.

De olika typerna ser likadana ut förutom en av flikarna som har ett eget utseende för respektive organsationsenhetstyp, här visas ett exempel på typen servering.

 

Man måste Spara de ändringar som man har gjort.

Organisationsenheter som man själv har skapat kan man också radera med knappen Radera organisationsenhet.