Telefon, öppettider och avgiftsinfo

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om klubbens telefon- och öppettider samt den avgiftsinformation som skall visas på golfguiden.

Meny

Bläddra fram den egna klubben via kommando Register » Organisationsenhet, eller menykommando Egna OE under Orgenhet i vänsterkanten.

I dem tre separata flikarna noterar man aktuella telefon tider, öppettider för klubben och uppgift om vissa avgifter.

Telefontider och Öppettider

Man lägger upp flera rader med olika tidsintervall med knappen Ny rad. För att sortera raderna i rätt ordning, markerar man en rad och flyttar den upp eller ner med pilknapparna.
Tänk på att olika perioder (sommar/vinter) har olika tider.

Felaktiga rader tas bort med knappen Ta bort.

 

 

Avgifter

Tre olika typer av avgiftsinformation registreras under denna flik, Medlemsavgifter, Greenfeeavgifter och Köavgifter.

OBS

De avgifter som registreras här är bara till för information på golfguiden. De används inte i avgiftsberäkningen för medlemsavgifter, greenfeeavgifter mm.

Uppgifterna visas på Golf.se och den tryckta Golfguiden, så tänk på att uppdatera alla fält med aktuella uppgifter.