Skåp

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur man administrerar skåp-, bag- eller vagnplatser vad gäller bokning, avgifter och fakturering.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Ekonomi välja Artikel/avgift och sedan klicka på Ny skåpserie.
Eller: I menyn Ekonomi väljer du Artikel/avgift och klickar sedan på Skåp. Fönstret Skåp öppnas och befintliga skåpserier visas i listan överst i fönstret.
En speciell typ av avgifter är skåp-, bag- eller vagnplatsavgifter. Denna typ av avgift skall kopplas till en numrerad resurs t.ex. skåp, bag- eller vagnplats. På klubben vill man ha kontroll på lediga resurser och vilken person som har vilken resurs. Avgifter debiteras normalt årsvis för denna typ av resurs.

Först skapar man en numrerad serie av respektive resurs. När man sedan kopplar en resurs till en medlem knyts resursen till medlemmen och är inte tillgänglig för andra.

Länkar

På dessa sidor kan du läsa mer om avgiftshanteringen av skåp, vagnplaster etc.