Radera skåpserie

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur man raderar en löpnummerserie för skåp- eller vagnplatser.

Meny

Du öppnar avgiftsfönstret genom att i menyn Ekonomi välja Artikel/avgift och sedan klicka på Skåp.

 

Behovet att radera en skåpserie kan uppstå om man bygger om eller förändrar sina skåp- eller vagnplatser på klubben.

När fönstret Skåpserie öppnas gör du så här:

  1. Klicka på Radera artikel. Ett varningsmeddelande visas som ber dig bekräfta att du verkligen vill radera den aktuella skåpserien.

  2. Klicka på Ja för att ta bort skåpserien. Skåpserien raderas och fönstret Skåpserie stängs.

OBS

Du kan inte ta bort en skåpserie om den innehåller skåp som är kopplade till (dvs. uthyrda till) personer. För att kunna ta bort skåpserien måste du först ta bort kopplingen mellan varje hyrt skåp och skåpets nyttjare.
Kopplingar mellan person och hyrt skåp tas bort i fönstret Person på fliken Skåp