Skåpförteckning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan skriva ut rapporter över sina tillgängliga skåp- och vagnplatser samt vilka personer som har knutits till skåpen/platserna och vilka som är lediga.

Meny

Du öppnar avgiftsfönstret genom att i menyn Ekonomi välja Artikel/avgift och sedan klicka på Skåp.
 

Alla skåpserier visas med grundavgiften, antal skåp och den beskrivning man gav till skåpserien. För att ändra egenskaperna på en skåpserie klickar man på knappen Egenskaper, man kan även skapa en ny skåpserie med knappen Nytt i denna dialogruta.

När man markerar en skåpserie i rutan till vänster om skåpseriens namn visas en förteckning i respektive skåp och vem som har vilket skåp.

 

I urvalsrutan i mitten kan man välja vilka skåp man vill se i förteckningen. Rutan Alla visar alla skåp i nummerordning. Rutan, Visa endast outhyrda, visar de skåp som inte är knutna till någon medlem och alltså är lediga. Man kan också välja att visa ett visst intervall av skåpnr med fälten Fr.o.m. nr och T.o.m. nr. När man ändrar urvalet i urvalsrutan verkställer man urvalet med knappen Visa.

Man bläddrar mellan skåpen med bläddringslisten. Systemet visar 50 skåp i taget. För att visa nästa 50-tal skåp klickar du på högerpilen under förteckningen. Vänsterpilen bläddrar bakåt. Pilarna med ett streck till vänster respektive höger visar första respektive sista del av skåpen. Du ser också vilket intervall som visas (i exemplet visas skåp 1-50 av bland totalt 214 skåp).

Tänk på att

  • Man kan t.ex. sortera skåpen i namnordning genom att klicka i rubriken nyttjare.
  • Man kan skriva ut både skåpetiketter och en skåpförteckning med olika rapporter.
Rapport som visar skåpförteckning finns på följande plats: Rapporter-Organisationsenhet-Organisationsenhetsrapporter-GIT.Skåpförteckning.Excel.rpx / GIT.Skåpförteckning.rpx