Tips och råd

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Här har vi samlat ett antal tips och råd om generella funktioner och inställningar i GIT.

Tips

Följande punkter är tips och erfarenheter som har gjorts i användningen av GIT.
Tänk på dessa punkter och dela med dig av egna erfarenheter till andra klubbar och GIT-supporten.
 1. Knyt kontakt med närbelägna klubbar och använd dessa klubbar som referens och stöd under det egna arbetet och få tips om hur man kan bygga uppgiftsstrukturer och olika former av medlemskapstyper etc.
 2. En rekommendation är att de GIT-ansvariga, om man har PC hemma, installerar GIT hemma för egen vidareutbildning och möjlighet att köra systemet utan att åka till klubben. Det enda som behövs är ju ett Internet abonnemang (gärna en ADSL-förbindelse, för vettiga svarstider). Installera GIT som för en vanlig arbetsplatsdator hemma. Man kan köra alla funktioner som inte använder kassan. 
 3. Det har även hänt att receptionisten vid strömavbrott på golfklubben, åkt till hemmet och där fortsatt att boka tider, genom att vidarekoppla receptionisttelefonen till hemmet.
 4. Några klubbar har ställt en dator med vanlig Internet på receptionsdisken att användas av klubbmedlemmarna för att träna på Min Golf på Golf.se. Alla har ju inte tillgång till Internet samtidigt som medlemmarna lär varandra att hantera sina handicap via dator. Detta är också ett alternativ för de klubbar som inte har satsat på Golfterminalen.
 5. När en dialogruta med ett antal funktionsknappar visas brukar alltid en av knapparna vara markerad med en kraftigare blåaktig ram. Denna knapp är s.k. default vilket betyder att om man trycker Enter-knappen på tangentbordet är det den funktionsknappen som stimuleras.
 6. Ofta finns två spara knappar Verkställ och Spara . Båda knapparna sparar de ändringar som man har gjort, men Verkställ -knappen stänger inte dialogrutan så man kan fortsätta att registrera i samma fönster. Spara -knappen däremot stänger alltid det aktiva fönstret.
 7. Du kan alltid klicka i rubriknamnet på en lista på skärmen för att sortera listan efter det fältet. Du kan också ändra bredden på en kolumn genom att dra i strecket mellan kolumnerna.
 8. Om det finns snedställda streck längst ner i högra hörnet på ett fönster i GIT, kan du ta tag i hörnet och förstora fönstret neråt eller till höger.
 9. På golfens GIT:s hemsida http://www.golf.se/SGF/GIT/ finns ett stort urval av tips och lösningar på frågor som ställts under året. Forum, Frågor o Svar och Tips från Supporten, är några av de informationskällor som är till stor hjälp för klubbens IT-ansvariga.
 10. Funktionärer kommer och går med tiden, kom ihåg att uppdatera behörigheten (Uppdrag) med nya personer och inte minst ta bort personer som inte längre är funktionärer. 
 11. Uppdragen är också definierade för en viss tid, (datum Fr.o.m.– T.o.m.) kom ihåg att kontrollera tider för stationära uppdrag , så man inte plötsligt en dag, inte har den behörighet man brukar ha. 
 12. Kolla alla uppdrag en gång per år under lågsäsong och se över vilka personer som ingår i respektive uppdrag.
 13. Det finns ett antal rapporter som underlättar underhållet av parametrar och dess användning. 
 14. Nya rapporter tillkommer ständigt och det finns även rapporter att hämta under hjälpavsnitt Rapporter, som SGF och andra klubbar har gjort. Kolla dessa regelbundet.
 15. Om man skapar en ny medlemskapstyp eller ålderkategori, måste man kontrollera om några avgiftsregler behöver kompletteras med den nya medlemskapstypen/ålderskategorin.