Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rättighetsmatris

Rättighetsmatris visar typiska roller på en golfklubben och förslag ges på olika rättigheter som passar bra till de olika rollerna. Vissa förutsättningar måste uppfyllas manuellt. Det finns även Automatiskt ingående rättigheter.

Rättigheter i GIT

En rättighet är en möjlighet för användaren att ha tillgång till en viss funktionalitet i GIT.

Det finns två specialfall för rättigheterna:

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda
Automatiskt ingående rättighet
Förutsättningar som måste uppfyllas manuellt
Användaren kan behöva ytterligare en rättighet för att nå fram till den rättighet som man är ute efter. Detta hanteras inte av GIT, utan får hanteras av den som skapar roller.
T.ex. för att kunna Administrera handicap krävs dels att man har denna rättighet, men dessutom måste man först också kunna komma in på personen, dvs. man måste även ha rättigheten för Läsa person.

Automatiskt ingående rättighet
För att kunna slutföra hela flödet för en viss rättighet kan det behövas ytterligare en rättighet. Den ingår då automatiskt.

Exempel:
För att kunna Skapa klubbgrupp får man även viss rättighet till organisationsenheter för att kunna söka fram de klubbar som ska ingå i klubbgruppen. Däremot får man inte Läsa organisationsenhet (trycka på Egenskaper i Sökbilden) utan att ha en särskilt registrerad rättighet för detta.

För att kunna Uppdatera faktura får man även viss rättighet att uppdatera personposten att fakturan är betald. Däremot får man inte Uppdatera person utan att ha en särskilt registrerad rättighet för detta.

Rättighetshetsmatris med några
typiska roller





Kanslist Reception Tävl.ledare Ordf. Systemansv.
Administrera anpassade rapporter x

x x
Administrera HCP x x x
x
Administrera organisationsenhetsrapp. x


x
Administrera personrapporter x


x
Administrera statistikrapporter x


x
Administrera tävlingsrapporter x


x
Annullera hcp-rond x
x
x
Exekvera FTP-överföring medlemskap



x
Kassa x x
x
Kassa admin x


x
Köra inställningar för FTP-överföirng 



x
Läsa anpassade rapporter x

x x
Läsa artikel x x
x x
Läsa artikelgrupp x x  
x
Läsa bokning x x
x x
Läsa företag x x
x x
Läsa greenfee x x
x x
Läsa HCP x x x x x
Läsa hål, slinga och bana x x
x x
Läsa inställningar för FTP-överföring
 

x
Läsa klubbgrupp x x
x x
Läsa kötyper x x
x x
Läsa medlemskapstyp x

x x
Läsa organisationsenhet x

x x
Läsa organisationsenhetsrapporter x

x x
Läsa person x x
x x
Läsa personrapporter x

x x
Läsa startordning x x
x x
Läsa statistikrapporter x

x x
Läsa tävling/arrangemang x x x x
Läsa tävlingsanmälan x x
x x
Läsa tävlingsrapporter x x
x x
Läsa uppdrag x x
x x
Läsa uppdragstyp x x
x x
Läsa ålderskategori x x
x x
Skapa användarkonto x


x
Skapa artikel x


x
Skapa backupfiler x x

x
Skapa bokning x x

x
Skapa faktureringsunderlag x


x
Skapa företag



x
Skapa hål, slinga och bana x


x
Skapa klubbgrupp x


x
Skapa kötyper x


x
Skapa medlemskapstyp x


x
Skapa organisationsenhet



x
Skapa person x


x
Skapa startordning x x

x
Skapa starttidsbokning x x

x
Skapa sökvägar till rapporter x

x x
Skapa tävling/arrangemang x
x
x
Skapa tävlingsanmälan x x

x
Skapa uppdrag



x
Skapa uppdragstyp



x
Skapa ålderskategori x


x
Starta TV-visning x


x
Synkronisera lokal och central databas



x
Ta bort artikel x


x
Ta bort bokning x x

x
Ta bort företag



x
Ta bort greenfee



x
Ta bort hål, slinga och bana



x
Ta bort klubbgrupp x


x
Ta bort kötyper x


x
Ta bort medlemskapstyp x


x
Ta bort organisationsenhet



x
Ta bort person



x
Ta bort starttidsbokning x x

x
Ta bort tävling/arrangemang x
x
x
Ta bort tävlingsanmälan x x

x
Ta bort uppdrag



x
Ta bort uppdragstyp



x
Ta bort ålderskategori x


x
Uppdatera artikel x


x
Uppdatera artikelgrupp x


x
Uppdatera bokning x x

x
Uppdatera email x


x
Uppdatera faktureringsunderlag x


x
Uppdatera företag x


x
Uppdatera hål, slinga och bana x
x

x
Uppdatera klubbgrupp x


x
Uppdatera kötyper x


x
Uppdatera medlemskapstyp x


x
Uppdatera organisationsenhet x


x
Uppdatera organisationsenhets inställn.. x


x
Uppdatera person, medlem och familje.. x


x
Uppdatera startordning x x

x
Uppdatera starttidsbokning x x

x
Uppdatera tävling/arrangemang x
x
x
Uppdatera tävlingsanmälan x


x
Uppdatera uppdrag



x
Uppdatera uppdragstyp



x
Uppdatera ålderskategori x


x