API & GIT widget

Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT API är samlingsnamnet på en serie av funktioner och protokoll (web services) för att läsa och skriva data till GIT-systemet t.ex. från en klubbs ordinarie hemsida.

Svenska Golfförbundet (SGF) äger och förvaltar via dotterbolaget SGF Golfsystem AB det för Golfsverige gemensamma verksamhetssystemet GIT (förkortning för "Golfens IT-system").

GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA.

 

All relevant information som rör golfverksamheten hanteras och lagras i GIT. Det är alltså i GIT som bokningar av speltider och anmälningar till tävlingar görs. I den centrala GIT-databasen lagras alla klubbars medlemsregister, klubbparametrar (klubbfakta, adresser mm), tävlingsdata, hål/slinga/bana (slope och scorekort), avgifter och priser, tidbokningsregister, kontaktregister mm.

 

GIT API är samlingsnamnet på en serie av funktioner och protokoll (web services) för att läsa och skriva data till GIT-systemet.

 

Med hjälp av GIT API kan externa programvaror, t.ex. ekonomisystem, rapportverktyg, webbsidor, mobila lösningar, telefontjänster m.m. kopplas mot GIT:s databas. Därigenom är det möjligt att på ett effektivt sätt bredda användningsområdet för GIT.

 

Det finns två typer av licenser, en GIT Utvecklarlicens avsedd för externa användare och tredjepartsprodukter och en Klubblicens avsedd för klubbars egna hemsidor.

 

GIT Utvecklarlicens

SGF upplåter numera utvecklarlicenser för kommersiellt bruk till Golfens IT-system, GIT, inom specifika områden. Licenserna ger tillgång till funktioner i GIT och åtkomst till den centrala GIT-databasen.

 

Ladda ner översiktlig information om upplägg, innehåll, priser och olika licenspaket här (pdf) »

 

Externa företag som vill bygga lösningar mot GIT, t.ex. koppla egna befintliga programvaror mot GIT, kan kontakta Eva Bergström eva.bergstrom@golf.se för information och diskussion rörande ev. utvecklarlicens till GIT API.  

 

GIT Klubblicens

En rad funktioner i GIT API ver. 3 är öppna för golfklubbarna. Flera klubbar har utvecklat funktioner på den egna hemsidan för att exempelvis visa tävlingsprogram, start- och resultatlistor samt i några fall även för att skapa sökbar medlemsmatrikel.

En del klubbar har istället valt att på klubbens hemsida installera de färdiga GIT widget som finns att tillgå. De är i sin tur kopplade mot GIT API. Läs mer om GIT widget på Golf.se »

 

Följande funktioner ingår i klubblicensen:

  • Medlemsmatrikel
  • Enkel personfråga på övriga personer (även icke-medlemmar) för kontroll av hemmaklubb, ålder, kön och HCP
  • Loginfunktion för Golf-ID och lösenordet på Min Golf
  • Fakta om klubben (motsvarande Golfguiden)
  • Fakta om banan (scorekortsuppgifter)
  • Tävlingsdata i form av tävlingsprogram, egenskaper för varje tävling samt anmälnings-, start- och resultatlistor

Gemensamt för ovanstående funktioner är att det går att läsa data ur GIT i realtid, men inte skriva till GIT:s databas.

 

Länkar

Det finns i dagsläget två sätt för klubbar att presentera information från GIT på exempelvis klubbens egen hemsida. 

För att kunna utnyttja GIT API krävs programmeringsvana och kunskaper i hur man hanterar web services. Det krävs också hyggliga kunskaper i hur GIT och GIT-klienten fungerar.

 

Klubben måste också beställa en licensnyckel (kostnadsfritt) från SGF Golfsystem 
http://www.golf.se/SGF/GIT/GIT-API/ 

 

Det är tillåtet för klubben att anlita externa programmerare/konsulter för att bygga lösningar baserade på klubblicensen till GIT API.

 

Teknisk beskrivning och exempel på programmeringslösningar finns under lösenordsskyddade sidor här på GIT:s Onlinehjälp. Om du har tappat bort lösenordet eller har frågor rörande GIT API, vg kontakta SGF Golfsystem på e-postadress gitapi@golf.se.