GIT API

Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT API är en funktion, som klubbarna kan använda för att komma åt information från GIT direkt på sina egna hemsidor.

GIT API

GIT API ger tillgång till delar av klubbens specifika information i GIT och klubben kan själv alternativt via anlitad konsult skriva applikationer mot API:et som hämtar och presenterar önskad information.
GIT API har tagits fram för att webbutvecklare m.fl. skall kunna bygga webbsidor, program och i framtiden även koppla hårdvara mot GIT-systemet. GIT API finns just nu i version 3.0 och klubben måste beställa en klubbspecifik licens från Golfsystem för att klubbens utvecklare skall kunna köra GIT API. GIT API är för utvecklare och kräver egna utvecklingsinsatser på klubbnivå.

För att golfklubben skall få tillgång till GIT API krävs att klubben fyller i beställningsformulär och skickar till SGF Golfsystem. Golfsystem skickar sedan inom några dagar klubbens användarid, lösenord och teknisk information till avsändaradressen (e-post). All kommunikation måste av säkerhetsskäl ske på klubbens officiella e-postadress. Vi kommer inte att maila klubbens uppgifter till en fristående konsult (motsvarande).

Det står klubben fritt att anlita en fristående konsult/firma för programutvecklingen. Konsulten får dock inte använda klubblicensen till annan verksamhet än att utveckla licensklubbens hemsida. För kommersiell verksamhet knuten till GIT API och GIT krävs att en utvecklarlicens tecknats med SGF Golfsystem.

För frågor och mer information, kontakta SGF Golfsystem på e-postadressen gitapi@golf.se.

Licensen för GIT API och GIT widget ingår i förvaltningsavgiften och kostar alltså inget extra.

Länkar

Dokument:Beställningsformulär klubblicens GIT API

Mer information om GIT API finns på länken http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/git-api/

 

I menyvalet Referensmaterial ver 3 (kräver licens och inloggningsuppgifter) finns detaljerad information om API.