Senast uppdaterad:

Skriv ut

Aktivera medlemskap

Ställ fram giltighetstiden på medlemskapet för en eller flera medlemskapstyper på en och samma gång.

Manuell aktivering av medlemskap för flera medlemmar

Det finns en funktion för att manuellt aktivera medlemskapet oavsett om man har betalat någon avgift eller inte. Med menykommando Ekonomi » Aktivera medlemskap kan du välja en eller flera medlemskapstyper som skall aktiveras till ett givet datum. Markera aktuella medlemskapstyper, sätt ett datum och tryck Uppdatera för att verkställa aktiveringen.

När fönstret Aktivera medlemskap öppnas gör du så här:

  • Markera i fältet Medlemskapstyper* den eller de medlemskapstyper som ska aktiveras.
  • Ange medlemskapets giltighetsdatum från kalendern i fältet Giltig t o m*. 
  • Klicka på Uppdatera. Du får en fråga om du verkligen vill uppdatera aktuella medlemmar med ett nytt giltighetsdatum.
  • Klicka på Ja för att aktivera medlemskapet med den nya giltighetstiden.