Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ändra lösenord

Du kan själv byta sitt lösenord till GIT. Om någon tillfälligt "lånar" din inloggning, rekommenderas att lösenordet snarast byts ut.

 

Du kan när som helst ändra ditt lösenord i GIT.

Logga in på vanligt sätt och välj kommando Arkiv » Ändra lösenord . Fyll i ditt gamla lösenord och ditt nya lösenord två gånger. Klicka OK för att spara ändringen.
Det nya lösenordet börjar gälla omedelbart, dvs nästa gång du loggar in.

Krav vid nytt lösenord:
Bestå av minst 6 tecken
Minst 2 bokstäver (a-Z, gemener eller versaler)
Minst 2 siffror