Senast uppdaterad:

Skriv ut

BL Administration

Information om inställningar och export till ekonomisystemet BL AdministrationBL Administration är ett komplett ekonomisystem för små och medelstora företag. Här finns allt du behöver för att sköta företagets administration.
BL Administration har en mängd funktioner och finesser som gör programmet användarvänligt.


Mer information om programmet finns på www.blinfo.se » 

 

 

 

Inställningar av sökvägar till BL Administration

När man skapar fakturan i GIT skapas en separat textfil med alla faktureringsuppgifter som "manuellt" importeras i BL Administration. 
Första gången man skall fakturera skapar man själv en mapp på lämpligt ställe och namnger den med ett valfritt namn.

 

När man klickar på knappen Ändra visas en dialoguta där man skriver in eller bläddrar fram en lämplig sökväg.
Klicka OK för att spara sökvägen. När man har exporterat fakturaunderlagen i GIT läggs de i en fil i den angivna sökvägen, vilken skall importeras i BL Administration.

 

När man importerar fakturaunderlagen i BL Administration läggs uppgifterna in i ett register i ekonomi-systemet för vidare behandling. Importen sker med menyval Arkiv » Import » Golfens IT-system (GIT)   

Om du efter import vill behandla fakturan i BL Administration görs det under snabbmenyval Fakturering » Fakturaregistrering » Klicka på knappen (längst ner till höger) Hämta faktura. 

För att skriva ut fakturorna välj menyval » Faktura » välj fakturor, skrivare osv.
 

Inställningar i BL Administration

Mallar för fakturor är framtagna som passar golfklubbar. 

Det finns tre olika fakturamallar för GIT, med olika alternativ beträffande pg- resp bg-avi nedtill. Man lagrar mallarna i Gen-mappen under BLA:s programmapp. Sedan går man in under Arkiv » Blanketter, markerar faktura och klickar på knappen Välj ny mall för att ange vilken fakturamall som ska användas (mallen heter Faktura_GIT).
 

OBS Visa

Fakturanr från GIT används
Har man fakturerat innan i BL Administration och redan har en fakturanummerserie så kommer man nu att få en ny unik nummerserie för de fakturor som importeras från GIT.

Man måste byta fakturamall (se ovan) vid utskriften för att få med all information, annars kommer inte adress med på fakturan.

Det går att importera samma fil fler gånger, däremot finns en spärr mot att bokföra samma faktura fler gånger. Försöker användaren bokföra samma faktura en andra gång så får han ett meddelande om att det inte går.

Tips Visa

Kontakta din återförsäljare av BL Administration i god tid före faktureringstillfället, så hjälper de till med eventuella inställningar och mallar.

Länkar Visa

Export av fakturaunderlag ».

Export av medlemmar ».