Senast uppdaterad:

Skriv ut

Briljant

Information om inställningar och export till ekonomisystemet Briljant


Ekonomisystemet Briljant är ett system som används av redovisningsbyråer och som har en färdig koppling mot GIT.
Mer information om programmet och redovisningsbyråer finns på www.briljant.se ».  

 

Inställningar av sökvägar till Briljant

När man skapar fakturan i GIT skapas en separat textfil med alla faktureringsuppgifter som "manuellt" importeras i Briljant. 
Om man anlitar en redovisningsbyrå som använder Briljant är det bara en sökväg som behöver anges, och det är sökvägen till en valfri katalog där man vill placera den textfil som GIT skapar vid export av fakturor till Briljant. Första gången man skall fakturera skapar man själv en mapp på lämpligt ställe och namnger den med ett valfritt namn.  

 

När man klickar knappen Ändra visas en dialoguta där man skriver in eller bläddrar fram en lämplig sökväg.
Klicka OK för att spara sökvägen.
När man har exporterat fakturaunderlagen i GIT läggs de i en fil i den angivna sökvägen, vilken skall importeras i Briljants ekonomisystem.

 

När man importerar fakturaunderlagen i Briljant läggs uppgifterna in i Briljants register för vidare behandling. Importen sker med menyval Övrigt » Import av transaktioner/dokument
I Briljant hamnar fakturan, efter import, under menyvalet Rutin » Fakturering och fönstret Fakturaregistrering. Där finns fakturorna för utskrift samt överföring till övriga register

Inställningar i Briljant

Briljant-mallar finns framtagna som passar golfklubbar och en import av faktureringsunderlag. 
Dock har klubben kanske redan egna anpassade mallar i Briljant och för att dessa inte ska skrivas över så har Golfsystem och Briljant kommit överens om att hänvisa till Briljants återförsäljare för att säkerställa kvalitén.

    De mallar som finns framtagna är:
  • Registreringsbild Faktura
  • Registreringsbild Kunder
  • Utskriftsmall Faktura

Det är mycket viktigt att dessa används, då Kundnr, Land, Fakturanr från GIT och avgiftsregler endast finns med på dessa mallar.

Tips Visa

Kontakta din återförsäljare av Briljant i god tid före faktureringstillfället, så hjälper de till med eventuella inställningar och mallar.

Länkar Visa

Export av fakturaunderlag ».

Export av medlemmar ».