Senast uppdaterad:

Skriv ut

Exportera medlemmar

Export av medlemmar till ekonomisystemet - Briljant

När man exporterar fakturaunderlag till Briljant så exporteras även information om medlemmar, adresser mm.

Om man vid en senare tidpunkt t.ex. vill skicka ut en påminnelse till medlemmen från Briljant, kan det hända att medlemmen har bytt adress. Därför finns det en funktion för att exportera medlemsinformation från GIT till Briljant helt fristående från fakturaunderlagen.
Välj kommando Ekonomi » Fakturering » Exportera till ekonomisystem och klicka på knappen Exportera medlemmar för aktuellt ekonomisystem. Sökvägen står kvar sedan du senast exporterade fakturaunderlag.

 

Du får en påminnelse om att man bör ta backup på ekonomisystemet innan man exporterar.
Därefter visas en dialogruta där du kan välja att exportera alla medlemmar eller endast en medlem.

 

Markerar du Enskild medlem, fyller du i medlemmens Golf-ID i rutan.
Klicka på knappen Exportera för att starta Exporten.
All adressinformation inklusive e-postadressen exporteras till kundregistret i Briljant.

När exporten är klar visas hur många kunder som exporterades, och vad textfilen heter som skall importeras till Briljant. Se instruktioner i Briljantdokumentationen hur du importerar filen med kundinformation.

Klicka Avsluta för att stänga exporten.


 

OBS Visa

Endast medlemmar i klubben exporteras. Köande, företag, personer som endast har uppdrag eller personer som endast äger kapitalinsats exporteras inte.