Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hogia

Information om inställningar och export till ekonomisystemet Hogia.

 

Hogia GolfEkonomi är det ekonomisystem från Hogia som stöds av GIT.

Mer information finns på www.hogia.se »

När man importerar fakturaunderlagen i Hogia Golf läggs uppgifterna in i artikel- och kundregister. Importen sker med kommando Arkiv » Import » Övrigt.

Man skriver ut fakturorna under menyval Bearbeta » Hantera fakturor, varvid de också förs över till reskontran för vidare behandling t.ex. betalningsnotering. 

Inställning av sökvägar för Hogia Golf

När man skapar fakturan i GIT skapas en separat textfil med alla faktureringsuppgifter som "manuellt" importeras i Hogia Golf.
När man använder Hogia Golf är det bara en sökväg som behöver anges, och det är sökvägen till en valfri katalog där man vill placera den textfil som GIT skapar vid export av fakturor till Hogia Golf. Första gången man skall fakturera skapar man själv en mapp på lämpligt ställe och namnger den med ett valfritt namn.

När man klickar knappen Ändra visas en ny dialoguta där man skriver in eller bläddrar fram en lämplig sökväg. Klicka OK för att spara sökvägen.
När man har exporterat fakturaunderlagen i GIT läggs de i en fil i den angivna sökvägen, vilken skall importeras i Hogias ekonomisystem

När man klickar knappen Ändra visas en ny dialoguta där man skriver in eller bläddrar fram en lämplig sökväg. Klicka OK för att spara sökvägen.
När man har exporterat fakturaunderlagen i GIT läggs de i en fil i den angivna sökvägen, vilken skall importeras i Hogias ekonomisystem.

Artikeluppgifter i Hogia Golf

Lägg in obligatoriska uppgifter om företaget i företagsinställningarna. Uppgifterna finns under flikarna Allmänt, Redovisning, Reskontror och Fakturering under kommando Arkiv » Företagsinställningar.

Om det saknas nödvändiga inställningar i Hogia Golf kan det bli det fel när man skall behandla och skriva ut fakturorna. Man måste då återställa ekonomi-systemet med den backup-fil som man alltid skall göra innan man startar faktureringen från GIT.

Tips... Beträffande detaljerade instruktioner i Hogia Golf hänvisar vi till dokumentationen som kommer med Hogia Golf eller den inbyggda hjälpen.

Länkar Visa

Export av fakturaunderlag ».

Export av medlemmar ».