Senast uppdaterad:

Skriv ut

Visma SPCS

Information om inställningar och export till ekonomisystemet SPCS.

Man måste ha SPCS Administration 500, 1000 eller 2000 samt tilläggsprogrammet SPCS Integration för att kopplingen mot GIT skall fungera.

Mer information om programmet finns på www.vismaspcs.se »

I SPCS knyts artikeln till ett konto i bokföringen via fältet kontokod samt eventuell momssats. Man skall också lägga upp betalningsvillkor och enhetskoder i SPCS.


Inställning av sökvägar till GIT

GIT och SPCS är helt integrerade med varandra, vilket betyder att när man skapar fakturan i GIT, så skrivs alla uppgifter direkt in i SPCS databaser. Det gäller både artikeldata, kunddata och fakturarader. 
Vid överföringen sker automatiskt en kontroll mot befintliga artikeluppgifter i SPCS och om några uppgifter saknas, kan man direkt ange de saknade uppgifterna i en dialogruta i GIT. 

 

När man anger kopplingen till SPCS är det tre sökvägar som skall anges när man har klickat på knappen Ändra, de är:
- SPCS Programkatalog
- Databasen för företaget i SPCS
- Adk.dll (sökväg till SPCS-integration, normalt samma sökväg som till programkatalogen).

Genom att klicka på knappen Föreslå sökvägar , så letar systemet själv upp aktuella sökvägar och fyller i de tre fälten. Det är endast om man använder flera olika företag i SPCS (t.ex. en klubb och ett AB) som man behöver ändra sökvägen manuellt. 

För säkerhets skull kan man om kontrollera sökvägarna, om det var länge sedan man fakturerade, genom att klicka på knappen Kontrollera sökvägar. Klicka på knappen OK för att spara sökvägarna.

Länkar Visa

Inställningar ».

Land på faktura ».

Export av fakturaunderlag ».

Export av medlemmar ».