Senast uppdaterad:

Skriv ut

Exportera medlemmar till SPCS

Export av medlemmar till ekonomisystemet - Visma SPCS.

När man exporterar fakturaunderlag till SPCS så exporteras även information om medlemmar, adresser mm.

Om man vid en senare tidpunkt t.ex. vill skicka ut en påminnelse till medlemmen från SPCS, kan det hända att medlemmen har bytt adress. Därför finns det en funktion för att exportera medlemsinformation från GIT till SPCS helt fristående från fakturaunderlagen.
Välj kommando Ekonomi » Fakturering » Exportera till ekonomisystem och klicka på knappen Exportera medlemmar för aktuellt ekonomisystem. Sökvägen står kvar sedan du senast exporterade fakturaunderlag.

 

OBS... Endast medlemmar i klubben exporteras. Köande, företag, personer som endast har uppdrag eller personer som endast äger kapitalinsats exporteras inte.

 

 

Du får en påminnelse om att man bör ta backup på ekonomisystemet innan man exporterar.
Därefter visas en dialogruta där du kan välja att exportera alla medlemmar eller endast en medlem. Du kan också välja vilken kundkategori som medlemmarna skall få i SPCS.

 

Markerar du Enskild medlem, fyller du i medlemmens Golf-ID i rutan.
Den kundkategori du väljer i listan åsätts varje medlem men kan dessutom välja att tillämpa på alla medlemmar, eller endast på nya medlemmar.

Sätter man kryss i rutan Uppdatera endast befintliga betyder det att inga nya medlemmar exporteras.
Klicka på knappen Exportera för att starta Exporten.

All adressinformation inklusive e-postadressen exporteras till kundregistret i SPCS.

Det sker viss kontroll vid exporten t.ex. om nödvändiga landskoder finns i SPCS. Du får ett varningsmeddelande vid eventuella fel. Åtgärda felen och kör exporten en gång till.

När exporten är klar visas hur många kunder som exporterades, klicka Avsluta för att stänga exporten.