Senast uppdaterad:

Skriv ut

Land på SPCS-faktura

I SPCS är alla fakturamallar normalt inställda för att endast s.k. export-fakturor skrivs ut med land i adressfältet. Klubbar som har medlemmar i andra länder bör därför ändra sina mallar i SPCS så att Land skrivs ut i fältet fakturaadress.

Lägg till land i adressfältet på fakturor

Börja med att göra en säkerhetskopia på SPCS i den händelse något går fel.

Öppna SPCS och kontrollera vilka dokumentmallar för fakturering som finns, och som klubben använder. Med kommandot Arkiv » Företagsunderhåll » Företagsinställningar kan man se alla dokumentmallar.

 

 

För att ändra i en mall som används till fakturor (i detta exempel både mallarna Grafisk faktura och Grafisk kravmall) öppnar du utskriftsmallen med kommando Arkiv » Utskriftsmallar… Där markerar du respektive mall och klickar funktionsknappen Ändra uppe till vänster.

 

 

Ett nytt fönster öppnas där du ser hur fakturamallen ser ut. I mallen finns ett villkor som anger att landet endast skrivs ut på exportfakturor. Det är det villkoret som skall ändras till att skriva ut fältet land om innehållet i fältet är någonting annat än Sverige.

 

Det gör du genom att först klicka på fältet Kundens land i adressfältet så det markeras med fyrkantiga handtag som på bilden, klicka därefter på ordet %Export som står till höger om order Villkor i kolumnen med basegenskaper. I den nya dialogrutan som poppar upp ändrar du ordet %Export till %LAND <> ”Sverige”.

 

Exakt som det står här med mellanslag och små och stora bokstäver. Du kan markera texten här och använda kopiera och klistra in

 

Klicka på OK för att ändra fältet. Skapa sedan en ny mall (kopia) genom att klicka på knappen Spara som… och skriv in ett eget namn, t.ex. GIT faktura.

Nu återstår bara att knyta fakturadokumenten till den nya mallen. Öppna dokumentmallarna igen Arkiv » Företagsunderhåll » Företagsinställningar och markera det aktuella fakturadokumentet (t.ex. Fakturor) klicka på listpilen i fältet för mallen och markera den nya mallen och klicka på knappen Plocka för att knyta dokumentet till den nya mallen.
I detta exempel dokumentet Fakturor till mallen GIT faktura.

 

Gör samma ändring för alla dokumentmallar som berör fakturor av olika typer som ni kan komma att använda.