Senast uppdaterad:

Skriv ut

Visma Compact (f.d. XOR)

Information om inställningar och export till ekonomisystemet Visma compact.

 
 

Man måste ha Visma Compact för att kopplingen mot GIT skall fungera.

Mer information om programmet finns på www.vismaxor.se »

I Visma Compact knyts artikeln till ett konto i bokföringen via fältet kontonummer. Man skall i förväg lägga upp kategorier, betalningsvillkor och grupptexter i Visma Compact.
Visma Compact är samma program som tidigare gick under benämningen XOR Compact.

Inställning av sökvägar till Visma Compact

GIT och Visma Compact är helt integrerade med varandra, vilket betyder att när man skapar fakturan i GIT, så skrivs alla uppgifter direkt in i Visma Compact:s databaser. Det gäller både artikeldata, kunddata och fakturarader.
När man anger kopplingen till Visma Compact är det en sökväg och företagsnummer, som skall anges när man har klickat på knappen Ändra i dialogrutan Exportera till ekonomisystem, som man tar fram med kommandot Ekonomi » Exportera till ekonomisystem ».

Då man klickar knappen Ändra visas en dialogruta där man skriver in eller bläddrar fram en lämplig sökväg.
Skriv också in det företagsnummer som det aktuella företaget har i Visma Compact i fältet för Företagsnummer.

När man skrivit in sökvägen finns det en knapp där man kan kontrollera att man angivit rätt sökväg.
Klicka knappen Kontrollera sökväg för att göra en kontroll.

Läs mer

Inställningar ».

Export av fakturaunderlag ».

Export av medlemmar ».