Senast uppdaterad:

Skriv ut

Exportera medlemmar till XOR

Export av medlemmar till ekonomisystemet Visma Compact.

När man exporterar fakturaunderlag till Visma Compact (f.d. XOR) så exporteras även information om medlemmar, adresser mm.

Om man vid en senare tidpunkt t.ex. vill skicka ut en påminnelse till medlemmen från Visma Compact, kan det hända att medlemmen har bytt adress. Därför finns det en funktion för att exportera medlemsinformation från GIT till Visma Compact helt fristående från fakturaunderlagen.
Välj kommando Ekonomi » Fakturering » Exportera till ekonomisystem och klicka på knappen Exportera medlemmar för aktuellt ekonomisystem. Sökvägen står kvar sedan du senast exporterade fakturaunderlag.

 

Du får en påminnelse om att man bör ta backup på ekonomisystemet innan man exporterar.
Därefter visas en dialogruta där du kan välja att exportera alla medlemmar eller endast en medlem. Du kan också välja vilken kundkategori som medlemmarna skall få i Visma Compact.


Markerar du Enskild medlem, fyller du i medlemmens Golf-ID i rutan.
Den kundkategori du väljer i listan åsätts varje medlem men kan dessutom välja att tillämpa på alla medlemmar, eller endast på nya medlemmar.
 
Sätter man kryss i rutan Uppdatera endast befintliga betyder det att inga nya medlemmar exporteras.
Klicka på knappen Exportera för att starta Exporten.

All adressinformation inklusive e-postadressen exporteras till kundregistret i Visma Compact.
När exporten är klar visas hur många kunder som exporterades, klicka Avsluta för att stänga exporten.

OBS... Endast medlemmar i klubben exporteras. Köande, företag, personer som endast har uppdrag eller personer som endast äger kapitalinsats exporteras inte.