Senast uppdaterad:

Skriv ut

Inställningar i Visma Compact

Inställningar som måste göras i Visma Compact.

Artikeluppgifter i Visma Compact (f.d. XOR)

Det finns en inbyggd funktion för att lägga upp nya artiklar i Visma Compact när man kör exporten från GIT.
Visma Compact gick tidigare under benämningen XOR.

OBS... Alla artiklar som du tänker fakturera genom GIT kommer att skriva över eventuellt befintliga artiklar i Visma Compact.

Kontrollera att du inte har andra typer av artiklar i Visma Compact som har samma artikelnummer som finns i GIT och som skall ingå i en faktura.

Lägg upp följande uppgifter i aktuellt företag i Visma Compact för alla artiklar som skall faktureras från GIT:

  • Grupp (används för statistik) Det finns även ett fält i GIT som heter Artikelgrupp, men det används bara i kassafunktionen och har inte med fakturering av artiklar att göra.
  • Artiklar. Man måste gå igenom artikelregistret och göra en jämförelse med GIT så att det inte finns befintliga artiklar som skrivs över. Det är artikelnumret som styr och är det unika. Det är också viktigt att varje artikel har rätt momskod, innan man gör första importen. En rekommendation är att man lägger upp alla artiklar i Visma Compact innan man börjar exportera från GIT även om det inte är nödvändigt.
  • Kundkategori
  • Betalningsvillkor
  • Kontoplan
  • Kontonummer (koppling till konto i kontoplanen). Se över momssats, så att korrekt moms anges per konto.

Starta med att skapa innehåll i fältet Grupper. Välj kommando Register » Textregister i Visma Compact och välj texten Artikelgrupptexter i fältet Kategori . Markera första numret och klicka på knappen Redigera, skriv sedan in önskad grupptext i det tomma fältet. Klicka på Spara när du är klar med alla grupptexter. Artikelgrupper används i Visma Compact för statistikändamål.

 

 

Andra fält som används i GIT:s exportrutin är Kundkategori och Betalningsvillkor. Innehållet i dessa fält ändrar man på samma sätt som artikelgrupper genom att lägga in texter i fältet Persongrupptexter och fältet Betalningsvillkor i funktionen för att ändra registertexter i Visma Compact.

 

 

Kundkategori Betalningsvilkor

Betalningsvillkoret skrivs ut på varje faktura. Fakturerar man vid flera olika tillfällen men vill ha samma inbetalningsdag måste man skapa nya betalningsvillkor med exakt antal dagar från faktureringstillfället till önskad sista inbetalningsdag för varje faktureringsomgång.

Tips... Beträffande detaljerade instruktioner i Visma Compact hänvisar vi till dokumentationen som kommer med Visma Compact eller den inbyggda hjälpen.