Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fakturakontroll

Funktionen fakturakontroll används för att betalningsmärka (aktivera) avgifter, om man inte har valt att automatiskt aktivera avgiften och medlemskapet vid faktureringen.

Man måste aktivera avgifterna manuellt för varje faktura om man inte valt att aktivera avgifterna automatiskt.
När man valt automatisk aktivering visas inte fakturorna i fakturakontrollen men kan visas om man bockar i rutan Visa även betalningsnoterade.

När fönstret Fakturakontroll öppnas gör du så här markera en avgift som betald:

  • Ange lämpliga urvalskriterier för faktureringsunderlagen och klicka på Sök. Nu visas de fakturor som stämmer med angivna sökkriterier i listan Fakturor.
    OBS! Ett tips är att söka på det referensnummer som angavs när faktureringsunderlaget togs fram. Då visas just de faktureringsunderlag som hör till den faktureringsomgången.

  • Vill du använda ett förvalt datum för betalningsmarkeringarna anger du ett sådant i fältet Betaldatum. (Du kan sedan ändra på respektive faktura alternativt fakturarad.)

  • Markera det faktureringsunderlag som ska betalningsmarkeras. Fakturarader (enskilda avgifter) visas i den nedre listan.

  • Ska hela fakturan betalningsmarkeras markerar du fält B samt anger/ändrar betalningsdatum i fältet Datum . Ska du bara betalningsmarkera en enskild avgift markerar du aktuell rad, markerar fält B på raden och anger/ändrar betalningsdatum i fältet Datum.

  • Upprepa för nästa faktureringsunderlag tills du betalningsmarkerat samtliga fakturor för vilka betalning skett.

  • Klicka på Spara. Faktureringsunderlaget betalningsmarkeras och i förekommande fall aktiveras medlemskap och det giltighetsdatum som finns på avgiften.

Tänk på att Visa

Ett faktureringsunderlag som är markerat som betalt ( B ) kan inte krediteras.

Kreditering av faktureringsunderlag innebär att ett kreditbelopp med samma belopp som fakturan skapas i fakturakontrollen och att avgiften markeras som krediterad i avgiftsfliken på medlemmen.

Vid kreditering sker ingen aktivering av de avgifter som faktureringsunderlaget avser, och därmed realiseras inte heller de rättigheter som en aktivering medför. De rättigheter som är kopplade till en viss avgift realiseras endast när en avgift markeras som aktiverad ( A ) eller betald ( B ).

Markera avgift som betald Visa

En funktion som används när man valt att INTE automatiskt betalnotera avgifter då man skapar fakturaunderlag.

När fönstret Fakturakontroll öppnas gör du så här:

1. Ange lämpliga urvalskriterier för faktureringsunderlagen och klicka på Sök. Nu visas de fakturor som stämmer med angivna sökkriterier i listan Fakturor.
OBS! Ett tips är att söka på det referensnummer som angavs när faktureringsunderlaget togs fram. Då visas just de faktureringsunderlag som hör till den faktureringsomgången.

2. Vill du använda ett förvalt datum för betalningsmarkeringarna anger du ett sådant i fältet Betaldatum. (Du kan sedan ändra på respektive faktura alternativt fakturarad.)

3. Markera det faktureringsunderlag som ska betalningsmarkeras. Fakturarader (enskilda avgifter) visas i den nedre listan.

4. Ska hela fakturan betalningsmarkeras markerar du fält B samt anger/ändrar betalningsdatum i fältet Datum . Ska du bara betalningsmarkera en enskild avgift markerar du aktuell rad, markerar fält B på raden och anger/ändrar betalningsdatum i fältet Datum.

5. Upprepa för nästa faktureringsunderlag tills du betalningsmarkerat samtliga fakturor för vilka betalning skett.

6. Klicka på Spara . Faktureringsunderlaget betalningsmarkeras och i förekommande fall aktiveras medlemskap och det giltighetsdatum som finns på avgiften. 

Markera avgift som krediterad Visa

En felaktig avgift kan tas bort genom en kreditering.

Ett faktureringsunderlag som är markerat som betalt (B) kan inte krediteras.

Kreditering av faktureringsunderlag innebär att en kreditfaktura på samma belopp som fakturan skapas i respektive ekonomisystem när man har exporterat kreditunderlaget från GIT.

Vid kreditering sker ingen aktivering av de avgifter som faktureringsunderlaget avser, och därmed realiseras inte heller de rättigheter som en aktivering medför. De rättigheter som är kopplade till en viss avgift realiseras endast när en avgift markeras som aktiverad (A) eller betald (B).

När fönstret Fakturakontroll öppnas gör du så här:
1. Ange lämpliga urvalskriterier för faktureringsunderlaget och klicka på Sök. Nu visas det eller de faktureringsunderlag i listan Fakturor som matchar angivna sökkriterier.

2. Markera det faktureringsunderlag som ska krediteras.

3. Markera kryssrutan i kolumnen K för önskat faktureringsunderlag. De enskilda avgifterna/kapitalinsatserna som ingår i faktureringsunderlaget visas i den nedre listan, men du kan inte kreditera en enskild avgift eller kapitalinsats.

4. Upprepa vid behov steg 1 till 3 för nästa faktureringsunderlag som ska krediteras.

5. Klicka på Spara och faktureringsunderlaget krediteras.