Senast uppdaterad:

Skriv ut

Medlemsaktivering

Via Medlemsaktivering kan du ställa in om giltighetstiden för medlemskap skall per automatik ställas fram i samband med att ni skapar fakturaunderlag (exporterar över till ert ekonomisystem).

Inställning medlemskapsaktivering

Vill ni att Giltig t.o.m datumet för medlemmar skall ställas fram på era medlemmar i samband med att ni skapar era fakturor. Då kan ni här ställa in villkoren. Ni får också möjlighet att korrigera inställningarna när ett fakturaunderlag skapas, detta eftersom villkoren kan variera beroende på vilka medlemmar ni fakturerar.

Varför ställa fram Giltigt t.o.m datumet på medlemmar innan vi vet om personerna kommer att betala eller inte. Jo förhoppningsvis är de fler som betalar än som inte betalar, alltså behöver vi enbart hantera (ev. avaktivera giltiga avgifter samt lägga utträde) de personer som inte längre väljer att vara medlemmar. Medlemmarna som betalat är redan klara, alltså har ett Giltigt t.o.m datum och aktiverade avgifter, de kan då boka tider via Min Golf osv.

Innan du skapar fakturorna skall du ange om både eventuell medlemskapsavgift och spelavgift / spelavgift begränsad skall vara betald (=aktiverad) för att aktivering av medlemskap skall ske.
OBS... Om man bockar för båda alternativen så måste alla medlemmar ha såväl en Medlemsavgift som en Spelavgift, om inte blir det ingen aktivering för de som bara har den ena avgiftstypen! Dessa måste då manuellt aktiveras, se nedan!

När fönstret Inställningar för aktivering av medlemskap öppnas gör du så här: Markera i grupprutan Medlemskapsaktivering den/de avgifter* som ska vara betalningsmarkerade för att aktivering av medlemskap ska ske. 

Ange medlemskapets giltighetsdatum i fältet Giltig t o m * .

Klicka på Spara för att spara inställningarna. När ett faktureringsunderlag markerats som betalt i sin helhet sker följande:
◦ Är medlemsavgifter markerad kontrolleras om personens alla medlemsavgifter är helt betalda.
Om så är fallet aktiveras personens medlemskap med det angivna giltighetsdatumet.
◦ Är spelavgifter markerad kontrolleras om personens alla spelavgifter är helt betalda.
Om så är fallet aktiveras personens medlemskap med det angivna giltighetsdatumet.
◦ Är både medlemsavgifter och spelavgifter markerade kontrolleras om personens alla medlemsavgifter
och spelavgifter är helt betalda.
Om så är fallet aktiveras personens medlemskap med det angivna giltighetsdatumet.

En klubb som bara har en medlemsavgift, som också berättigar till spel, skall ange att den har artikeltyp = spelavgift vid definitionen. I denna ruta bockar man endast för Spelavgifter och Giltig t.o.m.

Olika former av medlemskap kan också påverka hur man skapar sina fakturaunderlag uppdelat i olika faktureringsomgångar. T.ex. kanske man har passiva medlemmar vars medlemskap skall aktiveras när medlemsavgiften betalas, dels medlemmar med både medlems- och spelavgift men vars medlemskap skall aktiveras när spelavgiften betalas.