Senast uppdaterad:

Skriv ut

Förbokningsavgift

Information om hur man kan använda förbokningsavgifter och vilka inställningar man skall göra för att använda funktionen, samt några typiska exempel.

Man kan använda en förbokningsavgift vid tidsbokningen för att antingen påföra en kostnad vid förbokningar eller att rabattera en greenfee vid t.ex. långa förbokningar och betalning i förskott.

Förbokningsavgiften kan alltså både vara positiv och negativ. Man definierar avgiften som en vanlig avgift med avgiftsregler för att styra avgiftens storlek samt hur långt i förväg en bokning skall göras, för att förbokningsavgiften skall påföras.

Aktivera förbokningsavgift Visa

Välj menykommando Boka » Inställningar » Betalningar på webben.

Man aktiverar förbokningsavgiften under funktionen för webbetalningar, men avgiften är inte direkt knuten till webbetalningsfunktionen.

Har man aktiverat förbokningsavgift påföres den även vid tidbokningar på Golfterminal och GIT-klienten.

Man behöver alltså inte använda funktionen webbetalning för att kunna utnyttja förbokningsavgifter.

OBS... Förbokningsavgift påföres ej i den nya rutinen för Min Golf Företag.

Definition av förbokningsavgift Visa

Förbokningsavgifter definieras på samma sätt som andra avgifter, man skapar en ny avgift med artikeltypen = Förbokningsavgift och en lämplig Artikelgrupp.

Man kan sätta avgiften som "Ej systemval" om man bara vill använda förbokningsavgiften "manuellt" i receptionen. Det går nu också att ange om förbokningsavgiften gäller bokningar via alla kanaler eller enbart vid internetbokningar på Min Golf.
Det finns tre underflikar för att definiera förbokningsavgiften.

  • Spelrättighet
  • Avgiftsregel
  • Bokande system

Med hjälp av avgiftsregler anger man olika avgifter t.ex. beroende på hur långt i förväg man bokar en tid, på fliken Avgiftsregler anges reglerna.
fliken Bokande system bockar man för de system som förbokningsavgiften skall gälla för.

I dagsläget finns följande bokande system upplagda:

- Citybreak (är en del av Turistsatsningen på golf.se och Visit Sweden)
- GIT 
- Golfboxterminal
- Golfturism (används inte av någon aktör ännu)
- Min Golf
- Min Golf Företag (är företags- och hotellbokningen)
- Min Golf mobil (en mobilapp som finns för iPhone och Android)
- Min Golf Skandinavien (är den sida som danska, finska och norska spelare använder när de bokar starttider via Min Golf)
- SGF Applikation (används ej längre)
- Terminal (Golfterminalen)
- Utlandsturism 
- Voiceprovider (röststyrningstjänst för att boka/avboka starttider)

Man måste också ange på vilken eller vilka banor man tillämpar förbokningsavgift på fliken Spelrättighet.

 

På fliken Spelrättighet kan man även ange vilka veckodagar och även klockslag där förbokningsavgiften skall tillämpas.

Exempel:
Du har greenfee avgift 500 kr.
Du lägger upp en förbokningsavgift som är 200 kr rabatt på måndag + tisdag fm mellan 0600-1200 om du bokar via Min Golf.
Markera Min Golf på avgiften i fältet Gäller för.
Har man även webbetalning innebär det att den spelare som bokar sådana tider, måste hela bokningen betalas vid bokningstillfället.

Man kan ha både negativa (=rabatt) eller positiva (=extra avgift) förbokningsavgifter t.ex. beroende på hur långt i förväg man bokar en tid.
En negativ förbokningsavgift (rabatt) dras av från aktuell greenfee. Greenfeen måste då betalas i förskott om man använder webbetalning.

Exempel på förbokningsavgift och webbetalning Visa

  • Seniorer 30-180 dagar i förväg så är förbokningsavgiften -20 kr (Det innebär i praktiken att du får 20 kr i rabatt men i gengäld så är du tvungen att betala greenfeen i förskott. Att betala blir tvingande när förbokningsavgiften är negativ).
  • Seniorer 15-29 dagar i förväg är förbokningsavgiften 20 kr. Du kan välja om du bara vill betala förbokningsavgiften eller om du betalar både förbokningsavgiften och greenfeen i förskott. Men förbokningsavgiften är obligatorisk (klubben kan inte välja bort det i detta fallet).
  • Seniorer 0-14 dagar i förväg är det 0 kr i förbokningsavgift.
  • Alla Juniorer kan boka 180 dagar i förväg, ingen förbokningsavgift.

 

Detta kan du ha både för medlemmar och gäster. För medlemmar blir det då i exemplet med 30-180 dagar när förbokningsavgiften är -20 kr, att avgiften ändå blir 0 kr för dem eftersom de inte betalar någon greenfee/spelavgift.

Man kan också ha en förbokningsavgift utan webbetalning, då betalar du avgifterna i samband med att du kommer till klubben speldagen, eller vad nu klubben har för regelverk.

Ett annat exempel kan vara att t.ex. använda en negativ förbokningsavgift under sen höst för att ge en generell greenfeerabatt.

 

Exempel på negativ förbokningsavgift.

Denna "förbokningsavgift" utfaller med -100 kr för alla bokningar av icke medlemmar under november månad.

Har man definierat flera olika förbokningsavgifter väljer systemet alltid den lägsta som passar in på spelaren (på samma sätt som vid greenfee).

Manuell registrering av förbokningsavgift Visa

När man bokar in en person i receptionen, kan man manuellt lägga på en förbokningsavgift. När man har lagt till spelaren till en bokning, markerar man spelaren och klickar knappen Egenskaper för bokningen.

I den dialogruta som visas har det tillkommit en bockruta för förbokningsavgift.
Här kan man välja att påföra en förbokningsavgift från listrutan.

Om man har en bokning som är gjord på 4 "gäster", som ej är identifierade, och några dagar innan bokningen byter ut dessa så blir FB (förboknings-avgiften) kvar om man har sådan upplagd på "Gästerna".

Ta bort en förbokningsavgift 
Öppna en befintlig bokning genom att dubbelklicka på en spelare i starttidsschemat. Dialogen ”Boka starttid” öppnas.

Du väljer fliken ”Artiklar” följt av bokningsnumret som spelaren ingår i. På denna flik finns en rad med spelarens förbokningsavgift. Markera den raden klicka på ”Ta bort” och sedan ”Spara”. Förbokningsavgiften är nu borttagen.