Senast uppdaterad:

Skriv ut

Greenfee 3-7-4

En alternativ greenfeemodell kan användas, kallad 3-7-4 (3 säsonger - 7 dagar - 4 tidsperioder), där det är starttiden som i sig själv bestämmer grundpriset via inställningsparametrar med olika priser beroende på säsong/veckodag/klockslag. Avgiften kan också ställas in så att den gäller viss datum.

Uppläggning av artikeltyp Greenfee 3-7-4

Skapa en ny artikel med artikeltyp Greenfee 3-7-4.
Fälten grundavgift och familjerabattgrundande är inaktiverade för greenfee 3-7-4.

Flikarna för att ange spelrättighet och bokande system är samma som tidigare, fliken Pris ersätter flikarna avgiftsregel och rabattregel.

Hur sätter vi pris i Greenfee 3-7-4 Visa

fliken Pris anger man vilka priser som skall gälla försäsong/veckodag/klockslag. På fliken visas hur man har lagt in säsongerna samt vilka tidsperioder som klubben har skapat, läs hur dessa skapas på sidan Avgiftsmodell.


Klicka knappen Ange pris för att visa sidan med prisinformationen.

I denna bild anger man grundbelopp och alla olika varianter av rabatter som kan förekomma på klubben.

1. Säsongspris för seniorer
Först anger man det högsta priset som ett grundpris per säsong (Hög, Mellan och Låg). OBS! Alla 3 fälten måste innehålla ett värde > 0 Kr.

Högst upp i bilden finns knappen Visa säsonger / klockslag där man kan se hur definitionen av säsonger och klockslagen dvs Morgon, Förmiddag, Eftermiddag och Kväll.
Läs mer på sidan Säsonger o tider ».

2. Veckoschema för reducering av pris
Här anger man rabatt i kr för varje veckodag för resp. säsong och klockslag (Morgon, Fm, Em, Kväll).
Dessutom kan en generell rabatt ges till juniorer som en %-sats av grundpriset.

3. Veckoschema för reducering med rabatt för vissa medlemskapstyper
På motsvarande sätt som de generella rabatterna anger man här olika rabatter som gäller för de olika klubbgrupper och medlemskapstyper som man har definierat. 

Ett typiskt användningsområde är greenfeerabatter för klubbsamarbeten t.ex. Smålandsgreenfee, Trestadsgreenfee etc samt att ange priser för egna greenfeemedlemmar som betalar en lägre årsavgift och i gengäld betalar en avgift för varje rond.

Rabatterna kan dessutom varieras med avseende på olika ålderskategorier.

Vill man plocka bort en rabatt som är inlagd för en specifik Klubbgrupp eller Medlemskapstyp, då kan man klicka på Ta bort avgiftsregel. Då rensas de inlagda rabatterna och Klubbgruppen alternativt Medlemskapstyp blir inaktiverad.


4. Resultattabell efter ifyllda rabatter
Då det finns så många varianter kan det vara svårt att överblicka alla konsekvenser av givna rabatter.

Därför visas längst ner i bilden en tabell över de olika greenfeebeloppen blir resultatet av alla rabattparameterar i bilden.
Markerar man en klubbgrupp eller medlemskapstyp i veckoschemat är det priserna för dessa som visas i greenfeeresultatet.

Genom att bocka i kryssrutan under tabellen visas greenfeeresultatet för juniorer.

Grupprutan Greenfeeresultat visar utfallet för varje säsong med färgmarkeringar och aktuell avgift i kronor. Färgmarkeringen skall inte blandas ihop med säsongerna utan visar tre nivåer röd, gul eller blå (67-100%, 34-66% samt 0-33%) av grundpriset. Till höger om färgmarkeringstexten visas det belopp som motsvarar resp %-tal, (det stämmer inte exakt på den gula markeringen, pga avrundning och beräkningssättet).

När man ändrar en eller flera rabatter måste man klicka knappen Uppdatera för att denna resultattabell skall avspegla de ändringar som man just gjort.

När man är klar med alla rabattvarianter klickar man Verkställ eller Spara för att spara gjorda ändringar.

Varför använda GF-prissättningen "Greenfee 3-7-4" Visa

Modellen 3-7-4 bygger på prissättningsparametrarna 3 säsonger (hög, mellan och låg), 7 veckodagar (måndag - söndag) och 4 tidsperioder per dag (morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll).

Det är alltså starttiden som i sig själv bestämmer grundpriset via inställningsparametrar med olika priser beroende på säsong/veckodag/klockslag.

Effektivt arbete med differentierad prissättning

Vi ser detta som ett steg mot att effektivt arbeta med differentierad prissättning. Den skapar framförallt möjligheten för golfanläggningen att få en jämnare beläggning och skapa värde både för medlemmar och gäster genom att erbjuda rätt pris, vid rätt tillfälle, till rätt målgrupp.
Innan du bestämmer dig för vad som ska styra priset på dina tider bör du tänka på att gästen/medlemmen ska kunna förstå skillnaden. De faktorer som styr priset måste innehålla värde som dina kundsegment är villiga att betala för, annars kommer de allra flesta att välja det billigare priset.

Använd beläggningsstatistiken i GIT för att ta fram mer information kring din nuvarande beläggning, för mer info se här »

Om man vi ge rabatt till en viss grupp, medlemskapstyp eller klubbgrupp, där datumet för rabatten inte stämmer med den vanliga 3-7-4 inställningens säsong så kan man skapa en 3-7-4 artikel där artikelns spelrättigheten på banan bara gäller för en viss angiven datumintervall.

På starttidsschemat i Min Golf visas greenfeepriser enligt GF 3-7-4 för de klubbar som har aktiverat Greenfee 3-7-4.
För varje starttid visas det aktuella greenfeepriset, beroende på säsong, veckodag och klockslag.

Tips! GF-samarbete som inte stämmer med säsongsdatumen Visa

Om klubben t.ex. har ett samarbete med en klubb/klubbgrupp som får ett lägre pris under en viss tid som INTE stämmer överens med säsongernas datum i den vanliga 3-7-4 så kommer här ett tips:

  • skapa en ny 3-7-4
  • låt den vara systemval (bocka EJ i Ej systemval)
  • ange i fliken Spelrättighet f.ro.m. och t.o.m. datum för vilken period denna 3-7-4 artikel skall gälla
  • lägg in de vanliga säsongspriserna för seniorer längst upp i Pris för hög-, mellan- och lågsäsong
  • välj ut den klubbgrupp/medlemskapstyp som är aktuell och ange rabatten för att få rätt pris i tabellen i Greenfeeresultat.
  • kontrollera så att den vanliga 3-7-4 artikeln INTE har någon särskild giltighetsdatum

Nu kommer GIT att välja den lägsta greenfee som finns som systemval och den aktuella klubben/klubbgruppen får avtalad greenfee under den tid just den 3-7-4 artikeln gäller.