Senast uppdaterad:

Skriv ut

Medlemsavgift

Det finns två principiella typer av avgifter som styr medlemskap och rätt att spela på banan, det är Medlemsavgift respektive Spelavgift.

En Medlemsavgift ger medlemmen ett medlemskap i golfklubben, därmed ges rätten att delta på aktiviteter som föreningen arrangerar samt rösträtt på t.ex. årsmöte.
En Spelavgift ger rätt att spela på egen bana utan att betala greenfee.
Dessa två avgifter har oftast en giltighetstid på 1 år.
Allt som oftast ingår dessa två avgifter i begreppet årsavgifter.

Att tänka på när vi skapar en medlemsavgift Visa

Ge avgiften ett beskrivande Namn, skriv med fördel med ordet Medlemsavgift i namnet. Artikelnummer sätts automatiskt av systemet. Välj en Artikeltyp Medlemsavgift denna påverkar underliggande dialogrutor.

Välj också en Artikelgrupp, den styr hur avgifterna bokförs i ekonomisystemet (kan variera beroende på vilket ekonomisystem som klubben använder). Rutan Aktiv är förbockad vid ny avgift, detta innebär att avgiften aktiveras och kan användas i GIT.

Skriv in en Beskrivande text till avgiften. Under Giltighetstid skall du ange hur länge som avgiften ger medlemskap. Antal är normalt 1 År. Sedan kan du välja ett Fast datum dvs ange Fr o m och ange År-Månad-Dag. Tips... skriv inget årtal utan välj alternativet ---, då väljer systemet innevarande år och du slipper uppdatera årtalet varje år.

Familjerabattgrundande skall bockas i om familjefakturering med max belopp för en familj ska användas.

Grundavgift är den maximala avgiften för artikeln, du kan sedan skapa avgiftsregler som sänker grundavgiften för vissa medlemmar t.ex. juniorer och distansmedlemmar etc. Klicka på Skapa för att spara avgiften.

Efter att artikeln är skapad får den ett artikelnummer. Ruta för Webbetalning/autogiro visas. Funktionen ger dig möjligheten att aktivera avgiften för webbetalning via Min Golf t.ex. om ni vill ge möjligheten för era medlemmar att t.ex. betala årsavgifterna via Min Golf. Ange en tidsperioden som avgiften skall vara tillgänglig för betalning via Min Golf. För att kunna tillämpa webbetalning behöver klubben ha ett giltigt webbetalningsavtal samt att avgifterna står med statusen upplagd (avgifterna blivit tilldelade). Vill ni använda Autogiro, så finns det en integrationslösning med företaget Sitra, läs mer på följande sidahttp://www.sitra.se/index.html

När vi tittar på medlemsavgift, har vi enbart en flik längst ner och de är Avgiftsregel. Avgiftsregler innebär att undantag att grupper pga. ålder eller medlemskapstyp inte ska betala avgiftens grundavgift.  Läs mera om hur avgiftsregel skapas och läggs upp genom att klicka här.