Senast uppdaterad:

Skriv ut

Spelavgift uthyrningsartikel

Avgiften kan användas för att lägga en årsavgift för uthyrningsartiklar (t.ex. Golfbil) på en medlem. På så vis visas rätt pris (0 kr) för medlemmar som betalt exempelvis en årsavgift för hyra golfbil. De finns två olika metoder för hur avräkningen på artikel skall ske, antingen genom antal alternativt belopp. Spelavgift uthyrningsartikel är en ny artikeltyp som kom i GIT Releasen 17 april 2018.

Uppläggning av Spelavgift uthyrningsartikel

I de generella inställningarna skiljer sig inte Spelavgift uthyrningsartikel sig åt jämfört med övriga Spelavgifter. Vi hittar de vanliga inställningarna för Giltighetstid, grundavgift, möjlighet att avgiften ska vara familjerabattgrundande, lägga upp artikeln för webbetalning samt skapa avgiftsregler. De som är nytt och specifikt för artikeltypen Spelavgift uthyrningsartikel är fliken Nyttjanderätt.

 

Nyttjanderätt

I fliken Nyttjanderätt ställs dels vilken bana som artikeln får nyttjas på samt hur avräkningen skall ske, den kan ske antingen via Antal eller Belopp. Längst upp i rutan för Ny nyttjanderättighet , visas klubbens upplagda banor. Klicka i bana/banor där årskortet för golfbil skall kunna användas. I Giltig* ange när artikeln ska få användas baserat på vilka dagar i veckan och inom vilket tidsspann.

Under Max utnyttjande väljs vilken avräkningsmetod som skall gälla. Alternativet Antal innebär att X antal bokningar får göras, skall de vara helt fritt antal bokningar som ingår i årskortet då sätts ett högt antal t.ex. 999. Det kan också fungera som ett klippkort, ni säljer ett klippkort på 10 bokningar, då anges 10 i antal. Används alternativet Antal som avräkningsmetod då kan enbart en artikelgrupp väljas. Ska klippkort skapas för både Golfbil och Elvagn, då behövs två artiklar skapas.

Den andra avräkningsmetoden som finns tillgänglig är Belopp. Ange värdet som skall få nyttjas (användas) upp, vilket kommer att fungera som en "pengapott" som sedan räknas ner allteftersom bokningar genomförs. Hänsyn tas till eventuella avgiftsregler t.ex. medlemspris som ligger inlagda för respektive artikel t.ex. Golfbil 01. Genom att välja belopp kan spelavgiften uthyrningsartikeln användas för flera artikelgrupper. På så sätt kan medlemmens "pengapott" räknas av vid hyra av t.ex. golfbil och elvagn. Klicka i de artikelgrupper som ska vara möjliga användas med den upplagda Spelavgift uthyrningsartikeln.

 

Koppla Spelavgift uthyrningsartikel till person

För att koppla en Spelavgift uthyrningsartikel till en medlem. Gör på följande sätt: Gå in på personbild och gå till fliken Avgifter, välj Lägg till och klicka i fönstret för Artikeltyp, välj Spelavgift uthyrningsartikel, i Artikelnamn ange * och sedan Sök. Då visas de upplagda artiklarna som klubben har lagt upp, välj sedan artikel som skall läggas på person. När avgiften är inlagd bland avgifter, välj sedan att verkställa. Om avgift skall aktiveras direkt bocka i A kolumnen, alternativt klicka på Skapa faktura om fakturaunderlag skall skapas.

Uppföljning av spelavgift uthyrningsartikel

Det finns två sätt att få uppföljning på hur mycket en Spelavgift uthyrningsartikel används eller för att se hur många som artikel kan bokas. Inne på personbilden för en medlem kan vi genom att gå in på fliken för Avgifter och markera den berörda artikeln för Spelavgift uthyrningsartikel, då tänds rutan Nyttjandegrad upp. Genom att klicka på den, visas antalet alternativt beloppet som har utnyttjats, vad som återstår och vad de ursprungliga värdet. Under spelade ronder anges bokningarna som är utförda, och de är dessa som ligger till grunden för avräkningen. De går att välja att makulera en spelad rond (bokning), bokningen läggs då till i återstående och kan nyttjas på nytt framöver.

Andra sättet att få uppföljning är genom att använda rapporten för Spelavgift uthyrningsartikel, i rapporten visas samtliga medlemmar som har en spelavgift uthyrningsartikel pålagd, info om Antalet alternativt Beloppet som har utnyttjats, vad som återstår och vad de ursprungliga värdet.