Senast uppdaterad:

Skriv ut

Spelavgift

En spelavgift ger en medlem möjligheten att spela på klubbens banor utan att betala Greenfee, begränsningar kan göras att spel enbart gäller på en viss bana eller enbart vissa dagar i veckan. Spelavgiften ingår vanligtvis bland avgifterna som ingår i begreppet årsavgifter.

Genom att medlemmen har en aktiv Spelavgift, så ges normalt sett möjligheten för medlemmen att spela obegränsat alla dagar i veckan alternativt obegränsat spel på vardagar året om. Sedan 2018 är Spelavgiften, en avgift som är friskvårdsberättigad.

Bra att tänka på när Spelavgift ska skapas Visa

Ange ett tydligt Artikelnamn, om avgiften ska vara avgiftsberättigad för friskvårdsbidraget, är de viktigt att ordet Spelavgift framgår i artikelnamnet. Detta enligt hänvisningar från skatteverket. Artikelnamnet kommer med på faktura.

Artikeltyp skall vara Spelavgift. Artikelgrupp ange en lämplig artikelgrupp (artikelgrupperna är skapade av klubben och kan därmed variera).Giltighetstid är den tid som avgiften skall vara giltig under. Bokningar utanför denna tidsperiod debiteras med aktuell greenfeeavgift. Genom att välja alternativet Fr o m, År --- Månad – xx och Dag xx så får avgiften ett och samma startdatum, vilket underlättar avgiftshanteringen. Hör avgiften till bland årsavgifterna, se till att övriga avgifter har samma startdatum angivna. Tips! Om avgiften gäller ett helt år lämna i så fall fältet År utan årtal ange beteckningen --- då håller systemet koll på innevarande år och du slipper ställa om årtalet varje år.

Familjerabattgrundande är en funktion som ger möjligheten att kunna sätta ett maxbelopp för en familjegrupp, t.ex. Maxbeloppet för en familjegrupp är 12000 kr. För att kunna använda funktionen behöver ni tillämpa familjefakturering. Ni får möjligheten att välja vilka avgifter som skall inkluderas alternativt exkluderas från maxbeloppet.

Webbetalning/autogiro ger dig möjligheten att aktivera avgiften för webbetalning via Min Golf t.ex. om ni vill ge möjligheten för era medlemmar att betala årsavgifterna via Min Golf. Ange en tidsperioden som avgiften skall vara tillgänglig för betalning via Min Golf. För att kunna tillämpa webbetalning behöver klubben ha ett giltigt webbetalningsavtal samt att avgifterna står med statusen upplagd (avgifterna blivit tilldelade).

Vill ni använda Autogiro, så finns det en integrationslösning med företaget Sitra, läs mer på följande sida:OBS………..

Skapa spelrättighet på en spelavgift Visa

Under fliken Spelrättighet kopplar du spelrättigheter, som anger på vilken bana och vilka tider som medlemmen har rätt att spela utan att betala greenfee. Någon spelrättighet ges normalt sett inte till en passiv- eller Greenfeemedlem.

Klicka på knappen Nytt för att lägga upp en spelrättighet, eller klicka på knappen Egenskaper för att ändra en befintlig spelrättighet efter att ha markerat den i rutan i vänsterkanten.

Har man flera banor kan man markera båda om avgiften ger samma spelrättighet, det vill säga, dagar och klockslag, i annat fall skapar man två rättigheter en för respektive bana.
Bocka för de dagar som avgiften ger spelrättighet (utan greenfee) i fältet Giltig. Även klockslag Fr. o. m. kl. respektive T. o. m. kl. kan styras för en spelrättighet.

Tryck Spara för att spara spelrättigheten.
Man kan också radera en spelrättighet med knappen Radera spelrättighet.

Avgiftsregel Visa

Avgiftsregel innebär undantag från att Grundavgiftsbeloppet skall erläggas.

Detta innebär samma artiklar kan användas till flera olika grupper (medlemskapstyper) även om dessa grupper inte skall erlägga samma pris. T.ex. kan de handla om en spelavgift, som ger rättigheten att spela på banan 365 dagar om året, detta vill vi erbjuda oavsett om du är junior eller senior. Dock vill vi inte att dessa två (ålders)grupper ska behöva erlägga samma pris, därav kan vi skapa en avgiftsregel för gruppen som är juniorer (0-21 år).

På så vis kan vi ha en spelavgift som kan användas på flera grupper (t.ex. juniorer, seniorer, studerande, hedersmedlemmar) istället för att vi ska behöva skapa en ny spelavgift för varje grupp i klubben som betalar ett specifikt pris.

 

Skapa ny avgiftsregel

Klicka på knappen Nytt för att skapa en ny regel eller knappen Egenskaper för att ändra på en befintlig regel efter du bockar för respektive avgiftsregel.

Fyll i ett beskrivande Namn (max 30 tecken). Beskrivningen har dock ingen begränsning i antal tecken. Man kan ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera avgiftsregeln. Urvalet definierar den delgrupp av personer som omfattas av denna avgiftsregel. Du anger urvalet på samma sätt som vid urval för reservationer.


I fältet Ny avgift anger du den lägre avgift som gäller för aktuellt urval.
Fälten Period, Inträffar och Daglig frekvens är inte aktuella för en spelavgift varför de är nedtonade. Spelavgift definieras av Artikeltypen = Spelavgift.

Läs Schemabeskrivningen i nerkanten som en kontroll på att du har gjort rätt i urvalet. Klicka på Spara för att spara avgiftsregeln, du kan också ta bort en regel med knappen Radera avgiftsregel.

Bra att tänka på...
• Det går bara att ange en lägre avgift än grundavgiften.
• Du kan skapa ett stort antal avgiftsregler med hjälp av ålderskategori och medlemskapstyp.
• En avgiftsregel kan inte styra om avgift är familjerabattgrundande.
• Skapar du nya medlemskapstyper eller ålderskategorier, måste du kontrollera om några avgiftsregler behöver kompletteras eller justeras.