Senast uppdaterad:

Skriv ut

Spelavgifter för företag

Ett företag kan ha egna spelrätter, t.ex. om företaget vill erbjuda sina anställa eller kunder ett antal speltider på banan. Företaget betalar en summa för ett visst specificerat antal starttider, som räknas av vid bokningen. Ett företag kan också vara ett hotell som säljer golfpaket till sina gäster, rapporter kan skapas för när hotellets gäster vart och spelat och på så vis kan fakturaunderlag skapas.

Spelavgifter för företag och Min Golf företag

GIT-systemet innehåller en funktion för att bla. ge sponsorer/företag olika spelrättigheter på en av klubbens banor. Företaget betalar en speciell årsavgift som ger företagets anställda och kunder rätt att spela ett visst antal ronder utan annan greenfee.

När man bokar tider via GIT anger man på varje person, en företagsspelrätt som räknas ner med 1 för varje spelad rond. Avräkning sker även när företaget bokar starttider via Min Golf Företag. Systemet håller reda på företagets återstående ronder per tidsperiod.

Se även ett exempel på uppläggning av en företagsinloggning på sidan  Tips & Exempel » Företagsbokning via Min Golf Företag ».

Vilka är de tre olika Spelavgifter för företag? Visa

Vid GIT Releasen 17 april 2018, gjordes förändringar gällande spelavgifterna som används för företagsspel.
Spelavgift utökad som tidigare har varit den enda spelavgiften som funnits för företagsspel, har bytt namn till Spelavgift Företag. Två spelavgifter för företagsspel har lagts till, dessa har fått namnen Spelavgift Hotellsamarbeten och Spelavgift övrigt. Användningsområdet för Spelavgifterna för företagsspel har vidgats, eftersom klubbar ser möjligheten till uppföljning och bokningsunderlag. Därav sågs behovet av att komplettera antalet spelavgifter. Genom att skapa ytterligare spelavgifter för mer specifikt användningsområde, blir också statistiken mer korrekt.

Samtliga tre spelavgifterna som framöver kan användas, kan underlag plockas ut för vem har spelar och vilken tidpunkt, infon plockas ut per upplagt företag.

Spelavgift Företag = (hette tidigare Spelavgift utökad, artikeln har kvar samma egenskaper som tidigare), ger utfall som företagsspel i bla. rapporterna: Samlingsrapport (flik 6) samt Bokade starttider ackumulerat. Spelavgifts används för företag, som har kunder/anställda som skall få spela X antal ronder (olika slags begränsningar kan göras, t.ex. endast 4 st bokningar per dag osv).

Spelavgift hotellsamarbeten = Ny spelavgift. Ger inte utfall som företagsspel i bla. rapporterna: Samlingsrapport (flik 6) samt Bokade starttider ackumulerat. Spelavgiften lämpas att användas för hotell. Det finns möjlighet även med Spelavgift hotellsamarbeten att sätta olika slags begränsningar för bokning.

Spelavgift övrig = Ny spelavgift. Ger inte utfall som företagsspel i bla. rapporterna: Samlingsrapport (flik 6) samt Bokade starttider ackumulerat. Spelavgiften lämpas för att användas till t.ex. olika spelkort som ger fritt spel, på så vis kan underlag framställas om t.ex. hur många gånger en specifik spelare nyttjat sitt kort som berättigar till fritt spel (vanligtvis en rond). För att jobba med spelavgift övrigt, kan ett nytt företag läggas upp i GIT (registreras på golfklubbens orgnr), namnet för företaget döps till specifikt spelkort. Därefter koppla Spelavgift övrigt till de nyupplagda "företaget".

Skapa Spelavgifter för företag Visa

De tre olika spelavgifterna som kan kopplas till företag i GIT, själva uppläggningen av de tre olika spelavgifterna skiljer sig inte mycket åt.

Dock skiljer sig vanligtvis inställningarna för spelrättighet. Den stora skillnaden mellan de tre olika spelavgifterna är att det enbart är Spelavgift företag som ger utfall i rapport som företagsspel, de två andra ger inget utfall som företagsspel.

Välj menykommando Ekonomi » Artikel/avgift » Ny avgift för att skapa en ny artikel i GIT.

På bilden nedan visas exempel på en uppläggning av artikeltypen Spelavgift företag.  

Välj någon av artikeltyperna Spelavgift företag, Spelavgift hotellsamarbete och Spelavgift övrigt. Man kan inte ha avgiftsregler till någon av dessa artikeltyper. När man skapat artikeln, lägger man in spelrätterna med knappen Nytt eller ändrar befintliga spelrätter med knappen Egenskaper, kom ihåg att markera avgiften som aktiv. OBS! Ett värde behöver anges i rutan för periodmax, detta med anledning av att underlag för nyttjande av spelavgift skall fungera fullt ut.

 

Upplägget som visas till höger, är ett exempel på hur Spelrättigheten skulle kunna ställas in om vi lägger upp en Spelavgift hotellsamarbete. Periodmax ställs in till 999 ronder under hela säsongen. Tanken är att klubben i efterhand debiterar hotellets antal bokade ronder per vecka eller månad.

Priset har satts till 0 kr då man gör en överenskommelse med företaget om pris och debitering.

Man tar fram en statistikrapport som fakturaunderlag.

Om Spelavgift företag används då har vanligtvis klubben såld ett paket som innehåller X antal ronder. Exemplet nedan visar ett sponsoravtal som ger företaget 40 fria ronder under året. Man har begränsat ronderna till max en starttid per dag.Du som bokar via GIT ska alltid ges tillåtelse till fler tider per dag, vid bokningstillfället, om du så önskar.

Länkar Visa

Läs vidare hur man kopplar spelrätter till företag ».

Boka starttid vid företagsspelrätter ».

Se Företagsrapporter » över nyttjade spelrätter.