Senast uppdaterad:

Skriv ut

Tilldela skåpavgift

När man tilldelar avgifter för nästkommande år finns det en egen funktion för tilldelning av nästa års skåpavgifter.

Man gör två tilldelningar, en för medlems- och spelavgifter och en tilldelning av skåpavgifter.

I tilldelningen av avgifter finns skåpavgiften som ett eget alternativ för tilldelning av avgifter. Markera valet Förnya skåpavgift och ange vilket År som tilldelningen gäller.

Personer som har en skåpavgift, får den tilldelad en gång till för nästkommande år, när man väljer detta alternativ.
Även skåpavgifter som är kopplade till ett företag tilldelas nya skåpavgifter för nästkommande år.

OBS Visa

Även personer som saknar giltigt medlemskap i klubben, men har ett skåp kopplat till sig får en ny skåpavgift för nästkommande år. Man kan alltså hyra skåp/vagnplats utan att vara medlem.