Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hämta ronder från GIT

Resultat från tävlingsronder hämtas in från GIT. Datum från tidbokningen för sällskapsronder hämtas in för komplettering med resultatinformation.

Alla tävlings- och sällskapsronder som finns med i tidbokningen kan hämtas in från GIT. Klicka knappen Hämta in från GIT.

 

​En dialogruta visas där du anger vilket tidsintervall du vill hämta in ronder från.

 

 

Man kan ange ett från-datum som är max 18 månader tillbaka i tiden.
Man kan ange ett till-datum som är större än dagens datum, datumet måste vara innevarande år.
För tävlingsronder är det endast singelronder som hämtas och endast ronder där startomgången är stängd.
Första gången man hämtar ronder är default från-datum 18 månader tillbaka i tiden.
Därefter är från-datum default samma datum som för senaste hämtningen av ronder.
Default till-datum är dagens datum.
En rond som hämtas och raderas hämtas inte igen.

Om aktören valt ett datumintervall som överlappar med redan hämtade ronder hämtas inte redan hämtade ronder men övriga ronder hämtas och visas i Tabellen.