Senast uppdaterad:

Skriv ut

Registrera ny rond

Man kan lägga in egna ronder för sin egen statistik, samt komplettera inhämtade tävlings- och sällskapsronder.

Registrera helt ny rond

Har du spelat en golfrond som inte var bokad i tidsbokningen eller spelad utomlands, kan du i funktionen Min statistik registrera en helt ny rond.

 

Klicka knappen Registrera ny rond.

 

 

Välj tävlings- eller sällskapsrond och ange datum och ev tävlingsnamn och rondnr.

Klubbar och banor i Sverige kan du välja från valrutan, övriga banor t.ex. utomlands skriver du in manuellt.

Du kan välja att registrera totalresultat (brutto, netto och poäng) eller resultat för varje hål. Väljer du en svensk bana hämtas ditt spelhcp automatiskt beroende på ditt HCP. Du kan även anger ett annat HCP vid speltillfället varvid nytt spelhcp beräknas.

Väderförhållanden kan väljas från valruta om du valt detta i inställningarna. Du kan dessutom skriva en valfri notering ang ronden.

Klicka Spara för att registrera rondens uppgifter.

Har du i inställningarna angivit att du vill registrera ytterligare detaljer om ronden (fairwayträffar, greenträffar, puttar mm) finns det fält för att registrera in dessa uppgifter.

Om du registrerar hål för hål kan du ange mycket detaljer om scoren om du valt detta i inställningarna. För FW- och GIR-missar kan du registrera var du har missat (vänster, höger, kort eller långt)

Redigera scoren för en tävlings- eller sällskapsrond.

Om du klickar knappen Redigera för en tävlingsrond kan du komplettera ronden med detaljinformation som FW-träffar, puttar etc. om du har markerat detta i din inställningar. Du kan inte ändra totalscore eller HCP.

 

För att få in ett resultat på en sällskapsrond som hämtats in från tidbokningen, klickar du knappen Redigera för sällskapsronden och registrerar Brutto, Netto och Poäng. Beroende på dina inställningar kan du också registrera detaljerade uppgifter om ronden hål för hål.