Senast uppdaterad:

Skriv ut

Mina betalningar

Beskrivning av betalningar som man kan göra på Min Golf

Man kan betala de flesta årsavgifter direkt via Min Golf om klubben har aktiverat webbetalning eller Autogiro. Dessutom visas alla betalningar som man har gjort via Min Golf.

Klicka länken Mina betalningar för att visa påförda och obetalda avgifter. Sidan innehåller tre avsnitt för betalningsinformationen:

  • Obetalda avgifter
  • Aktiva autogiromedgivanden
  • Genomförda betalningar

 

I avsnittet Obetalda avgifter visas de avgifter som har "fakturerats" av klubben och som är obetalda. Varje avgift har också en giltighetstid under vilken webbetalning är tillåten.

Kortbetalning

Du betalar en avgift genom att sätta en bock i rutan Betala och klicka knappen Betala med Kort.  En ny sida visas där det framgår vad som skall betalas och kontaktuppgifter. Bocka för Acceptera betalningsvillkor och klicka knappen Betala för att gå vidare och knappa in dina kortuppgifter.

 

 

 

Betalning via autogiro

Om klubben har aktiverat autogirofunktionen kan du också betala via autogiro. Du måste först ansöka om autogiro till din bank och det gör du direkt i Min Golf. Klicka knappen Ansök om betalning via autogiro för att göra din ansökan.

 

Fyll i dina bankuppgifter och klicka Ansök för att betala avgiften automatiskt via autogiro.

 

När ansökan har godkänts visas den under avsnittet Aktiva autogiromedgivanden.

 

Alla betalningar som man gör på Min Golf visas i avsnittet Genomförda betalningar. Där kan man också klicka fram en kvittens för varje betalning.