Senast uppdaterad:

Skriv ut

Mina uppgifter

Mina uppgifter består av 5 delar: Kontaktinformation, Profilbild, Utskick och Mina betalningar.

Mina inställningar består av avdelningar med information, klicka resp länk för att ändra inställningarna.

Under Mina uppgifter hittar du:

Kontaktinformaion där du när som helst kan ändra dina uppgifter. Du kan även skapa en Profilbild och kontrollera dina utskick, se dina betalda avgifter och beställa och aktivera medlemskort.

Kontaktinformation

Här kan man redigera alla sina kontaktuppgifter. Uppgiften under Medlemsklubb kan man inte ändra själv, det gör hemmaklubben.

Det finns tre alternativa adressfält Bostad, Arbete och Alternativ, expandera resp fält med pilknappen till höger. Markera vilken av de tre adressuppgifterna som skall vara fakturaadress.

Profilbild

Här finns instruktioner för hur man lägger in en profilbild på sig själv.

Utskick

Man kan själv bestämma vilka utskick man vill ha från golfklubben eller förbundet.

 

Ej medlemsklubb betyder att man kan spärra utskick från andra klubbar än hemmaklubben.

Mina betalda avgifter

Här kan man se vilka avgifter man har betalat via Min Golfs betalningsrutin.
Avgifter som har fakturerats direkt från hemmaklubben visas dock inte i denna rutin.