Senast uppdaterad:

Skriv ut

Säkerhet

Du kan ändra ditt lösenord till Min Golf till ett som du lätt kan komma ihåg.

Lösenord

Ändra lösenord om du har glömt det eller om du tror att någon vet ditt lösenord.

Sekretess

Den medlem som inte vill att namnet skall synas i deltagar-, start- och resultatlistor kan avsäga sig det genom att klicka alternativet Sekretess.

Man kan också spärra att du själv är sökbar via namn vid uppläggning av golfvänner.

Klicka Nej vid Tillåt att ... om du inte vill visa ditt namn i de olika listorna.
Klicka Nej vid Sökbar med namn.... om du inte vill att andra personer skall kunna söka på ditt namn vid golfvän.
Man kan alltid lägga in en person som golfvän via Golf-ID, även om de har spärrat namnsökningen.
Klicka Nej vid Visa profilbild.... och du inte vill visa din profilbild. 

Klicka länken » Läs mer  för att läsa regelverket kring sekretess.

Information

Sekretessregler

Om du inte vill att ditt för- och efternamn skall publiceras på www.golf.se, kan du här välja att dessa alltid är dolda på webbplatsen

Detta innebär att varken du eller någon annan kan se ditt för- och efternamn på start-, deltagar- och resultatlistor. Istället för ditt namn, kommer följande text att visas på din plats i start-, deltagar- och resultatlistor: Sekretess

Detta får som följd att du inte kan kontrollera din starttid eller placering på webbplatsen, i de fall där fler deltagare än du har angivit sig som anonyma spelare.

Denna inställning kan du när som helst ändra på så snart du fått tillgång till dina Personliga sidor på www.golf.se. För att ändra inställningen, gå in under rubriken Mina uppgifter och ändra.