Senast uppdaterad:

Skriv ut

Förberedelser hos SGF

Arbetsgången hos SGF när en ansökan om ny GIT-installation kommer från en golfklubb.

Följande åtgärder görs av SGF föreningsservice och support för varje ny klubb.

  • När en ny klubb väljs in i Svenska Golfförbundet så läggs klubben in i den skarpa driftservern med någon från föreningsservice som systemförvaltare och två personer från supporten som vice systemförvaltare. Detta för att klubben skall komma med på listor och etiketter. Klubben läggs även in i supportens ärendehanteringssystem Nilex. 
  • SGF informerar klubben om hur det går till att anmäla sig till utbildning samt hänvisar till informationen på GIT webbsidor.
  • SGF ber klubben att förbereda hemladdning av program och att kontrollera att kommunikation och maskinvara är installerat. 
  • När klubben beställt utbildning och blivit kontaktad för beslut om utbildningsdag ombeds klubben att maila nödvändiga uppgifter såsom namn och Golf-ID och e-postadress för systemförvaltare och en vice systemförvaltare till anita@sgf.golf.se. 
  • När dessa uppgifter kommit in läggs klubben och systemförvaltarna in i utbildningsservern. 
  • När utbildningen är genomförd meddelar utbildaren supporten så ändrar vi systemförvaltare och vice systemförvaltare för klubben till rätt personer i den skarpa produktionsservern och skapar konton för systemförvaltare och vice systemförvaltare så att de får sina lösenord och kan börja jobba med GIT i skarp miljö.