Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hård- och mjukvara

Vad man bör tänka på inför inköp av datorutrustning för GIT-systemet.

SGF Golfsystem anvisar inte viss hårdvara eller leverantör.

SGF ger endast information om vilka grundkrav som ställs på server och arbetsdatorer för att dessa skall kunna köra programmen som ingår i GIT (GIT-klienten, OSCAR m.fl). Alla tilläggserbjudanden som går ut från olika leverantör som jobbar med en viss del av GIT, är den leverantörens erbjudande och inget som SGF Golfsystem valt ut eller testat.

Vad gäller server finns det olika erbjudanden på marknaden. Priserna varierar från 5.500 kr exkl moms till närmare 50.000 kr. Vilket som är rätt för just din klubb kan inte SGF Golfsystem svara på. Det beror helt på hur infrastrukturen ser ut, hur många arbetsplatser klubben vill ha, framtidsplaner, programvaror som skall köras på servern osv.

Ett typiskt datasystem för en normalstor golfklubb består av 1 Server, 1 Arbetsplats, 1 Kassa-arbetsplats samt eventuellt en Golfterminal. Större klubbar använder fler arbetsplatser, eventuellt flera golfterminaler samt TV-visning för att enkelt visa starttider och tävlingsresultat mm.  

Terminologi

 • Server . På denna dator lagras kortbetalningrutiner samt personalens hemkataloger. Den bör förses med bandbackup och UPS reservkraft.
 • Arbetsplats . Olika typer av arbetsplatser t.ex:
  • Reception / Tidbokning med kassa, kvittoskrivare, kortläsare och eventuell kassalåda
  • Kansli med backoffice
  • Tävlingsexpedition (eventuell med kassafunktioner)
 • Golfterminal för självbetjäning
 • TV-visningsdator med koppling till TV-apparater
 • Nätverksskrivare. Laserskrivare med hög kapacitet
 • Lokala skrivare. Enklare skrivare för t.ex. etiketter och startlistor
 • LAN. Lokalt nätverk. Vi rekommenderar 100 MBit
 • Brandvägg. Hårdvara eller programvara som skyddar nätverket mot intrång
 • Router . Kommunikationsutrustning för anslutning till internet
 • ADSL-modem. Modem för anslutning till internet, ofta inbakad i routern

Installation av hårdvara, och framförallt att sätta upp nätverksförbindelsen antingen via ADSL eller satellit, är en uppgift för en IT-konsult av något slag. Har man inte en IT-specialist på klubben måste man anlita extern konsulthjälp för detta.

Det IT-specialisten eller konsulten skall göra är att koppla ihop ett antal datorer (via en router helst med brandväggsfunktion s.k. firewall) till en ADSL-förbindelse eller en satellitkommunikation mot Internet. Man behöver också ett antal E-post konton för klubbens funktionärer. Han skall också lägga upp ett antal inloggningskonton mot servern med rätt behörighet och dela ut ett antal mappar på nätverket för åtkomst från arbetsplatserna.

De mappar som skall vara åtkomliga över nätverket är den mapp man använder för hemtankning t.ex. av programvara från Golfens IT-system http://www.golf.se/SGF/GIT/. Det är också lämpligt att användare av andra program som t.ex. Word och Excel läggs upp med s.k. hemkataloger på servern, där man lagrar sina personliga dokument, så de följer med i den gemensamma backuprutinen på servern.
Man bör också gardera sig för åsknedslag och strömavbrott så gott det går med hjälp av s.k. UPS reservkraft och åskfilter för ADSL-modemet.

Man bör också se till att ha backuprutiner av data på servern i den händelse man får ett diskhaveri på servern. Det man behöver ta backup på för GIT:s del är eventuell kortbetalningsinformation samt eventuella egna rapporter, all annan information om medlemmar, tidbokning och tävling finns ju lagrade på den centrala driftservern. Självklart tar också backup på alla hemkataloger och annan data som man väljer att lagra på servern. GIT-programvarorna behöver man inte ta backup på då de alltid går att tanka hem från GIT:s hemsida http://www.golf.se/SGF/GIT/.
Tänk på att alltid ha nödvändiga förbrukningsartiklar, såsom papper, etiketter, toner mm, i lager på klubben eftersom sådana tillbehör alltid har en benägenhet att ta slut på helger eller andra tider när affärerna inte är öppna.

Grundkrav

För att kunna köra GIT med tillfredställande svarstider på flera arbetsplatser behövs erfarenhetsmässigt en server och arbetsstationer som uppfyller grundkraven i tabellerna nedan.

Programmen som ingår i GIT (GIT-klienten, golfterminalprogrammet, program för kortbetalning mm) går alla att köra på arbetsdatorer med Windows Vista eller Windows 7, Windows 8/8.1 och Windows 10 fungerar fint.
OBS! Windows XP-maskiner kommer inte att supporteras i GITärenden efter att Microsoft tar bort sin support 8 april 2014.

Server

 

Processor

>2.8 GHz (Intel Pentium)

Minne

>= 1000 Mb

Hårddisk

>= 80 GB

Skärm

min 15”

Nätverk

10 Mbit

Backup

Tapebackup av något slag

 

Arbetsplats

Medlemshantering, tidbokning, tävling, fakturering

                        Tillverkningsår efter 2007*           

Minne

>= 4 GB

Hårddisk

>=80 GB

Nätverk

10 Mbit vid fler användare 2 Mbit vid enstaka användare 

 * Gäller från april 2014 när Microsoft slutar supportera Windows XP 

 

TV-visningsdator

Visning av tävlings- och bokningsinformation till en eller flera TV-skärmar.

Processor

modern PC med Windows 7

Minne

>= 1 GB Mb

Hårddisk

>40 GB

Skärm

1360x768 (720p) för visning på
wide-screen-skärmar (16:9).
Om man har en skärm som är 4:3
format rekommenderas upplösning 1024x768

Grafikkort 60 Hz

dedikerat hårdvaruaccelererat grafikkort med lägst
512Mb, tex ett Nvidia GeForce. Ju bättre dator och grafikkort, ju bättre kommer visningen att ”rulla”.

Flera visningspunkter

Två möjliga visningspunkter som vardera kräver egen dator och skärm.

 

Golfterminal

Fristående terminal att användas av klubbens medlemmar och gäster. Finns i två varianter dels en ”vanlig” dator (gamla möbeln) eller en speciell datorterminal med pekskärm och kvittoskrivare som monteras på vägg.

Den väggfasta datorterminalen levereras komplett med hårdvara och programvara installerad (se Golfterminal från GordionInfomakers under Klubberbjudanden).

Processor

>750 MHz

Minne

>=512 Mb

Hårddisk

>10 GB

Grafikkort 60 Hz

med Video-utgång, 64 Mb

Länkar

För mer information om mjukvara se Installation »