Senast uppdaterad:

Skriv ut

Parametersättning

Det finns många olika parametrar som man måste sätta sig in i och registrera vid en nyinstallation av GIT.

Planera parametersättningen noga tillsammans med några representanter på klubben. Utförlig information om parametersättningen finns under menyvalet Administration » med underrubriker. Börja med att parametersätta i utbildningsservern och testa på denna.  

Skapa de olika objekten i nedanstående ordning:

 • Organisationsenheten (är skapad men behöver uppdateras)
  - Uppdatera information som visas på Min Golf och Golfguiden
 • Hål – slinga - bana
  - Starttidsintervall
  - HCP-regler
  - Starttidsupplysning 
  - Reservationer och Bokande system. Det finns ett antal exempel på typiska fall av reservationer och bokande system på
    sidan Tips & Exempel » Omläggnings av reservationsregler ».    
 • Ålderskategorier
 • Medlemskapstyper
 • Artikelgrupper. Dessa definieras i OSCAR backoffice och kopieras över till GIT.
 • Årsavgifter med avgiftsregler
 • Klubbgrupper
 • Greenfee med avgiftsregler
 • Uthyrningsartiklar
 • Skåpserier och skåpavgifter
 • Koppla ihop medlemskapstyper med avgifter
  - Kapitalinsatser 

För att andra personer än den systemansvarige skall kunna använda systemet måste man skapa behörigheter och konton för dessa. Börja med att skapa

 • Uppdragstyper med roller
 • Uppdrag
 • Lägg in dessa personer som personregistret. Man kan tilldela uppdrag till personer som inte är medlemmar i klubben.
 • Knyt dessa personer till uppdragen
 • Skapa konto för personerna  

När allt stämmer och du känner att ni behärskar systemet, är det dags att göra allt på riktigt (skarpt) i produktionsservern. Du behöver naturligtvis inte testa alla funktioner innan du börjar i produktionsservern, t.ex. kan man vänta med tävlingsdelen och kassafunktionerna.

Kassafunktionerna med integrerad kortbetalning och Golfterminalen kan man endast köra i produktionsmiljö.