Senast uppdaterad:

Skriv ut

Utbildning och support

SGF erbjuder utbildning för nya klubbar, ta även kontakt med närbelägna klubbar för support och stöd.

Innan en ny klubb för första gången kopplar upp mot produktionsservern skall SGF utbilda minst en person som blir klubbens systemansvarige under installationen och igångkörningen och som får full behörighet till systemets alla delar inklusive alla lösenord och licensnycklar.

  1. Utse två personer som systemansvariga, en ordinarie och en vice. Det är viktigt att dessa personer har viss IT kunskap men det är minst lika viktigt att de har kunskap om klubbens verksamhet. Den stora uppgiften för den systemansvarige är att lära sig hur GIT-systemet fungerar och att definiera hur klubben vill använda det. Detta är inte bara ett initialt arbete utan en långsiktig uppgift.
  2. Under rubriken Utbildning på Golfens IT-system på webben finns aktuella utbildningar redovisade. Eftersom befintliga utbildningar utvecklas och nya tillkommer ständigt så kontrollera aktuella utbildningar på http://www.golf.se/utbildning/kansli-och-styrelse/.
  3. Ta kontakt med en närbelägen klubb och be dem visa systemet i drift, de har säkert stor erfarenhet av systemet.
  4. I vissa distrikt har man etablerat klubbnätverk för GIT. Ta kontakt med dessa nätverk, de är till ovärderlig hjälp.
  5. När man startar en ny klubb är det många parametrar som behövs, och för att inte börja direkt i den skarpa produktionsmiljön, rekommenderas att man börjar med parametersättningen i utbildningsservern. Där kan man prova sig fram och testa sina parametrar och artikeldefinitioner. Därefter lägger man in några påhittade (eller verkliga) personer som medlemmar och testar fakturering, tidbokning och greenfee mm. Man kan dock inte testa Golfterminalen mot utbildningsservern.