Senast uppdaterad:

Skriv ut

Administratörer

Behörighetssystem i GIT Tävling införs under maj månad 2018. Ger möjlighet för klubben att styra vad enskilda användare ska kunna göra i klubbens GIT Tävling. Detta görs med hjälp av olika rättigheter. Inledningsvis kommer samtliga användare ha samtliga rättigheter och därmed åtkomst till samtliga funktioner i GIT Tävling. De ligger i klubbens ansvar att administrera sina egna användare i GIT Tävling. Rättigheterna ger användaren tillgång till att administrera olika funktioner (t.ex. Skapa / Kopiera / Ta bort tävling) i systemet vilket i så fall gäller för samtliga tävlingar som är upplagda på klubben (rättigheterna avser alltså inte enbart vissa tävlingar t.ex. en viss kategori tävlingar).